Traducere engleză-română pentru "a lord"

EN

"a lord" română traducere

volume_up
a lord {substantiv}
EN

a lord {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "a lord" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Astfel cum a spus chiar Domnul: "să arunce prima piatră cel care este fără de păcat”.
EnglishIf this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.
Dacă acest raport este adevărat, atunci Lord Kinnock ar fi vinovat de trădare.
EnglishOne or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.
Şi-au adus contribuţia şi câţiva englezi - lordul Byron şi alţii.
EnglishNow I am not arguing that Our Lord was on one side or the other of the debate about the euro.
Nu vreau să spun că Domnul era de o parte sau alta a dezbaterii privind moneda euro.
EnglishIt turns out that an English lord has more social responsibility than the socialist Kalfin.
Se pare că un lord englez are o responsabilitate socială mai mare decât socialistul Kalfin.
EnglishI just want to ask you, Lord Dartmouth, one very simple question.
Vreau doar să vă adresez o întrebare foarte simplă, lord Dartmouth.
EnglishLord Henry Plumb is elected new president of the Parliament
Lord Henry Plumb este ales în funcţia de preşedinte al Parlamentului.
EnglishOur Lord is asked whether it is proper to pay taxes to Rome.
Domnul este întrebat dacă se cuvine să se plătească dări către Roma.
EnglishMr President, Lord Dartmouth paints the Greens as advocates of high taxes for the sake of high taxes.
Dle preşedinte, lordul Dartmouth înfăţişează Verzii ca pe nişte avocaţi ai impozitelor mari de dragul impozitelor mari.
EnglishAs to the essence of the report, I would like to give my wholehearted agreement with what Lord Dartmouth said.
În ceea ce privește esența raportului, aș dori să îmi exprim acordul total cu ceea ce a spus lordul Dartmouth.
EnglishSir Christopher Prout, who subsequently became Lord Kingsland, was a Member of the European Parliament between 1979 and 1994.
Sir Christopher Prout, care a devenit ulterior Lord Kingsland, a fost membru al Parlamentului European în perioada 1979 - 1994.
EnglishMilitary operations are continuing against other armed groups, including the FDLR and the Lord's Resistance Army.
Operaţiunile militare continuă împotriva altor grupuri armate, incluzând FDLR şi Lord's Resistance Army (Armata de rezistenţă a lui Dumnezeu).
EnglishThis strongly reminds me of the findings of the mission of a certain Lord Runciman in the pre-war Czechoslovak Republic.
Acest lucru îmi aduce puternic aminte de concluziile misiunii unui anumit Lord Runciman din Republica Cehoslovacă de dinainte de război.
EnglishHowever, on the same website I also came across a passage from the Book of Jeremiah: 'So there is hope for your descendants, declares the Lord.
Totuşi, pe acelaşi site web, am găsit şi un fragment din Cartea lui Ieremia: "Există speranţă pentru descendenţii tăi, spune Dumnezeu.
EnglishI believe that Mr Kelly is right, and I would like to offer some reassurance to Lord Dartmouth, even if he has left the Chamber, who voiced fears about a superstate.
Cred că dl Kelly are dreptate şi aş dori să-l reasigur pe lordul Dartmouth, care a evocat superstatul, chiar dacă domnia sa a părăsit Camera.
EnglishBy contrast, countries outside the EU will not be subject to the Greens' Pantomime of the Ents, if you remember those characters in the Lord of the Rings.
La polul opus, țările din afara UE nu vor fi supuse pantomimei enților a Verzilor, dacă vă aduceți aminte de personajele respective din Stăpânul inelelor.
EnglishLord Dartmouth, to a large extent I agree with your view, but we also get indications from our interpreters that they cannot keep up with the pace.
Dle Dartmouth, într-o mare măsură sunt de acord cu punctul dvs. de vedere, însă avem, de asemenea, observații de la interpreții noștri că nu pot ține pasul cu ritmul.
EnglishFrom Lord Cockfield, a Conservative, to a Communist like Altiero Spinelli, to the Green movement, there have been many contributions to our European integration.
De la lordul Cockfield, un conservator, la un comunist precum Altiero Spinelli, la mişcarea ecologistă, au existat multe contribuţii la integrarea noastră europeană.
EnglishThis goes back to the time of our Lord, when he pointed out that one of the most despised species in his time was the tax collector, who was seen as a villain.
Acest lucru se întâmplă din vremea Domnului nostru, când a arătat că una dintre cele mai dispreţuite specii din timpul său era colectorul de taxe, care era perceput ca un ticălos.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

lord substantiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
a little adverb