Traducere engleză-română pentru "a lot"

EN

"a lot" română traducere

RO
RO
EN

a lot {adverb}

volume_up
a lot (dar şi: many)
volume_up
mult {adv.} (mulți)
Unnecessary regulations take up a lot of time and cost a lot of money.
Reglementările care nu sunt necesare consumă mult timp şi costă mulţi bani.
I drive a lot, and I also fly a lot for business purposes.
Conduc mult şi, de asemenea, zbor mult, în interes de afaceri.
They lose a lot of time because of the bad organisation of transport.
Aceştia pierd foarte mult timp din cauza proastei organizări a transportului.

Exemple de folosire pentru "a lot" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Mulţi oameni cred că pot obţine avantaje personale prin distrugerea pădurilor.
EnglishWe have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
EnglishDeleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
Ștergerea istoricului poate să dureze dacă aveți multe fișiere și un istoric mare.
EnglishIt is obvious that, as Mr Martonyi mentioned, there is still a lot to be done.
Este evident că, așa cum a menționat domnul Martonyi, sunt încă multe de făcut.
EnglishYou are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
Aveţi dreptate când spuneţi că putem găsi multe sinergii şi că nu trebuie să luptăm.
EnglishAll of us, and the Member States, too, have a lot of work to do in this area.
Noi toți, și de asemenea statele membre, trebuie să muncim mult în acest domeniu.
EnglishMr President, Commissioner, a lot of things have been said about methodology.
Dle președinte, dle comisar, s-au spus o mulțime de lucruri despre metodologie.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
Ideea unei taxe pe tranzacţiile financiare a stârnit până acum multă atenţie.
EnglishI am receiving a lot of reports that everything is heading in a negative direction.
Primesc multe vești conform cărora totul se îndreaptă într-o direcție greșită.
EnglishA lot of work has already been undertaken since the adoption of our Communication.
Au fost întreprinse deja o mulțime de eforturi de la adoptarea comunicării noastre.
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Salut cooperarea internațională, dar mai avem încă extrem de multe de făcut.
EnglishYou are a lot more valuable as part of Europe, but outside the European Union.
Sunteţi mult mai valoroşi ca parte a Europei, dar în afara Uniunii Europene.
EnglishThe United States and Europe could do a lot more together in both these areas.
Statele Unite şi Europa ar putea face mult mai multe împreună în aceste două domenii.
EnglishIn that regard, I have a lot of confidence in the Commission and the Commissioner.
În această privinţă, am foarte multă încredere în Comisie şi în dl comisar.
EnglishWe talk about it a lot, but we are not so effective in actually dealing with it.
Vorbim foarte mult despre aceasta, dar nu suntem atât de eficace în a face acest lucru.
EnglishA lot is being done and we are confident we will achieve tangible results
Se întreprind multe lucruri și sunt încrezător că vom obține rezultate concrete.
EnglishThere are a lot of details connected with this, and they are set out in this report.
Există o mulțime de detalii în legătură cu acest aspect, prevăzute în acest report.
EnglishAt this stage, I cannot claim that there has been a lot of activity with the Chinese.
În această etapă nu pot susține că au existat schimburi intensive cu chinezii.
EnglishRecently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.
În ultima vreme, am vorbit mult despre nevoia de a revigora piaţa internă.
EnglishWell, it is true that it has a lot of potential, but with a grid we have a challenge.
Este adevărat că are foarte mult potenţial, însă, odată cu grila, avem o provocare.

Sinonime (în engleză) pentru "a lot":

a lot

Traduceri similare în dicționarul englez-român

lot substantiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian