Traducere engleză-română pentru "a matter of"

EN

"a matter of" română traducere

EN

a matter of {conjuncţie}

volume_up

Exemple de folosire pentru "a matter of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
Cu toate acestea, am emis declaraţia necesară şi am explicat aspectele chestiunii.
EnglishThere is no justification for the delays in drafting a directive on this matter.
Nimic nu justifică întârzierile în elaborarea unei directive în acest domeniu.
EnglishAs far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
În ceea ce mă privește, cred că nu trebuie să fim dogmatici în această privință.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
EnglishOf course, you may say that this is an internal matter for Ireland, but it is not.
Desigur, ați putea spune că este o problemă internă a Irlandei, însă nu este așa.
EnglishI can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Cu toate acestea, vă pot reasigura că monitorizăm această problemă extrem de atent.
EnglishThe motion for a resolution highlights a very significant and important matter.
Propunerea de rezoluție subliniază o chestiune foarte semnificativă și importantă.
EnglishThere has also been the matter of interchange fees, which deserves to be tackled.
De asemenea, a existat problema comisioanelor interbancare, care trebuie abordată.
EnglishPresident Barroso called at the previous summits for a resolution of this matter.
Preşedintele Barroso a insistat la ultimele summituri pentru rezolvarea dosarului.
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Statele Unite şi China trebuie trase ferm la răspundere în această privinţă.
EnglishWe think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
Credem că Comisia Europeană ar putea adopta un rol decisiv în această chestiune.
EnglishThe fact of the matter is that this place likes to control things from the centre.
Adevărul este că acestei instituții îi place să controleze lucrurile de la centru.
EnglishUltimately, it is the medical needs of patients that matter, not consumer choice.
În definitiv, nevoile medicale ale pacientului contează, nu alegerea consumatorului.
EnglishThey are chatting away on some other matter no doubt, but it is an important fact.
Fără îndoială că sporovăiesc despre alt subiect, dar este un lucru important.
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc vor şti cât sunt de dedicată acestui scop.
EnglishI am convinced that European consumers need to have this matter explained to them.
Sunt convinsă că această chestiune trebuie explicată consumatorilor europeni.
EnglishSo we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.
Așadar, avem o responsabilitate comună cu Parlamentul European în această chestiune.
EnglishConsumer protection is an extremely important matter for the Commission to tackle.
Protecţia consumatorilor este un aspect deosebit de important pentru Comisie.
EnglishThe Committee on Petitions has recorded over 200 complaints in this matter.
Comisia pentru petiţii a înregistrat peste 200 de plângeri în această privinţă.
EnglishFinally, on the matter of delegations, as I said before: they are open already.
În final, în ceea ce priveşte delegaţiile, am spus deja: deja s-au deschis.

Sinonime (în engleză) pentru "as a matter of fact":

as a matter of fact

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian