Traducere engleză-română pentru "a moment ago"

EN

"a moment ago" română traducere

EN

a moment ago {adverb}

volume_up
a moment ago (dar şi: just now)

Exemple de folosire pentru "a moment ago" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMadam President, I should like to endorse much of what Mr Bowis said a moment ago.
Doamnă preşedintă, aş dori să susţin ceea ce a spus deja domnul Bowis.
EnglishWe also learned, a moment ago, that 94 women and 7 children had been found.
De asemenea, am aflat în urmă cu câteva clipe că au fost găsite 94 de femei şi 7 copii.
EnglishWe heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Am auzit o astfel de declaraţie aici, acum câteva momente, în declaraţia domnului Pafilis.
EnglishAt this point I would like to pick up on something that Mr Szegedi mentioned a moment ago.
Doresc acum să revin la un lucru pe care dl Szegedi tocmai l-a menționat.
EnglishSecondly, I would like to refer to what Mr Kuhne said a moment ago.
În al doilea rând, aş dori să mă refer la cele afirmate de domnul Kuhne cu câteva momente în urmă.
EnglishI should like to start by making a brief comment, Commissioner, in relation to what you said a moment ago.
Doamnă comisar, voi începe cu un scurt comentariu privind cele expuse de dumneavoastră acum câteva clipe.
EnglishLadies and gentlemen, I was talking about this a moment ago, when I thanked Mr Daul and Mr Schulz.
Doamnelor şi domnilor, am vorbit despre acest lucru cu puţin timp în urmă, când am mulţumit dlui Daul şi dlui Schulz.
EnglishWe heard Mrs Lo Curto speak a moment ago.
EnglishOnce again, I repeat that I have been struck by the unanimity that was expressed again a moment ago on the need to set a deadline.
Încă o dată, repet că m-a surprins unanimitatea exprimată din nou privind necesitatea stabilirii unui termen limită.
EnglishI think my colleague, Mr Poręba, was right in what he said a moment ago about Iranian interference in Iraq.
Sunt de acord cu afirmaţia pe care a făcut-o colegul meu, domnul Poręba, în urmă cu câteva momente cu privire la amestecul Iranului în Irak.
EnglishMr President, in this Chamber a moment ago, I heard a call not to sign the understanding with the Mexican authorities.
Dle preşedinte, cu puţin timp în urmă, am auzit în această Cameră solicitarea de a nu semna înţelegerea cu autorităţile mexicane.
EnglishA moment ago, the Member who spoke before me rightly spoke of Parliament's sins of omission in the previous term.
Puţin mai devreme, deputatul care a luat cuvântul înaintea mea a menţionat în mod corect omisiunile Parlamentului din legislatura anterioară.
EnglishI was targeted a moment ago.
EnglishMr President, Baroness Ashton, you said a moment ago, Baroness Ashton, that we must respect peoples and their desire for freedom.
Dle Președinte, Baroneasă Ashton, ați spus mai înainte, Baroneasă Ashton, că trebuie să respectăm popoarele și dorința lor de libertate.
EnglishWe already acted promptly in December, and we should like to say to Mr McCreevy, as Mrs Berès did a moment ago, that the lift ...
Am acţionat deja prompt în decembrie şi aş dori să-i spun dlui McCreevy, aşa cum a făcut-o şi dna Berès puţin mai devreme, că ridicarea...
EnglishA moment ago, our fellow Member, Mr Sonik, reminded us of how disastrous such pollution would be in the Baltic Sea, for example.
În urmă cu câteva momente, colegul nostru, dl Sonik, ne-a amintit de dezastrul pe care o astfel de poluare l-ar putea cauza, de exemplu, Mării Baltice.
EnglishMrs in 't Veld, the Commission has noted this year that Parliament's resolution tackles a great many issues, of which you reminded us a moment ago.
Dnă in 't Veld, Comisia a observat în acest an că rezoluţia Parlamentului abordează foarte multe aspecte, de care tocmai ne-aţi amintit.
EnglishWe also welcome the opening of the investigation into Google, which I think partially answers the point Mrs in 't Veld made a moment ago.
Salutăm, de asemenea, deschiderea anchetei privind Google, anchetă care cred că răspunde parţial problemelor ridicate acum o clipă de dna in 't Veld.
EnglishThe second important cycle is, of course - and Mr Albertini mentioned it a moment ago - the implementation of the Treaty of Lisbon.
Al doilea ciclu important îl reprezintă, bineînţeles - aşa cum a spus şi dl Albertini acum câteva minute - punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona.
EnglishThe governments that I mentioned a moment ago are interested in developing this strategy, and we need to wait for the Commission to publish its communication.
Guvernele pe care le-am menţionat cu un moment în urmă sunt interesate să dezvolte această strategie şi trebuie să aşteptăm ca Comisia să îşi publice comunicarea.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

ago adverb
Romanian
moment substantiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian