Traducere engleză-română pentru "a row"

EN

"a row" română traducere

volume_up
a row {substantiv}
EN

a row {substantiv}

volume_up
For each new user account, add a row and fill out the fields.
Pentru fiecare cont nou de utilizator, adăugaţi un rând şi completaţi câmpurile.
If three squares in a row display 2-3-2, then you know three mines are probably lined up beside that row.
Dacă trei pătrate dintr-un rând afișează 2-3-2, atunci știți că trei mine sunt aliniate probabil sub acel rând.
You also earn extra points for clearing both pairs of flower or season tiles in a row.
De asemenea, veți câștiga puncte suplimentare pentru îndepărtarea ambelor perechi de plăcuțe de flori sau anotimpuri dintr-un rând.

Exemple de folosire pentru "a row" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Find text box now appears on the tab row and not as a separate dialog box.
Caseta text Găsire apare acum pe rândul cu file și nu ca o casetă de dialog separată.
EnglishThe minimum number of rows is 2, including the first row of field names.
Numărul minim de rânduri este 2, inclusiv primul rând de nume de câmpuri.
EnglishFrom a webpage, press CTRL+F to open the Find box below the tab row.
Dintr-o pagină web, apăsați CTRL+F pentru a deschide caseta Găsire sub rândul de file.
EnglishMumia Abu-Jamal has been sentenced to death and has been waiting on death row for 30 years.
Mumia Abu-Jamal a fost condamnat la moarte şi a aşteptat confirmarea timp de 30 de ani.
EnglishFor each new user account, add a row and fill out the fields.
Pentru fiecare cont nou de utilizator, adăugaţi un rând şi completaţi câmpurile.
EnglishThere are currently 57 convicts on death row awaiting execution.
În prezent, există 57 de condamnaţi la moarte care îşi aşteaptă execuţia.
EnglishIf no empty rows are available in the Edit Host Records section, click new row.
Dacă nu este disponibil niciun rând necompletat în secțiunea Edit Host Records, faceți clic pe new row.
EnglishFor the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.
Pentru a doua oară consecutiv, putem vorbi despre o opinie fără rezerve în ceea ce priveşte conturile.
EnglishThis includes the top row of standard function keys (F1–F12).
Este valabil şi pentru rândul de sus de taste funcţionale (F1 – F12).
EnglishIn the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).
Pe același rând din câmpul Record Type, selectați CNAME (Alias).
EnglishTo open a new blank tab, click the New Tab button on the tab row or press CTRL+T.
Pentru a deschide o filă necompletată nouă, faceți clic pe butonul Filă nouă pe rândul de file sau apăsați Ctrl+T.
EnglishThe first row of the sample CSV file contains the field names.
Primul rând al fişierul CSV exemplu conţine numele câmpurilor.
EnglishTo display the text box on the tab row so that you can find text on a webpage, press Ctrl+F.
Pentru a afișa caseta text pe rândul de file astfel încât să găsiți text pe o pagină Web, apăsați Ctrl+F.
EnglishTo open a new blank tab, click the New Tab button on the tab row or press CTRL+T.
Pentru a deschide o nouă filă necompletată, faceți clic pe butonul Filă nouă de pe rândul de file sau apăsați CTRL+T.
EnglishPress Ctrl+F to open the Find box below the tab row.
Apăsați Ctrl+F pentru a deschide caseta Găsire de sub rândul de file.
EnglishCtrl+T or double-click an empty space on the tab row
Ctrl+T sau dublu clic pe un spațiu necompletat se pe rândul de file
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
Este vorba despre cazul lui Mumia Abu-Jamal, care a aşteptat confirmarea condamnării la moarte tip de mai bine de 20 de ani.
EnglishMoving the Command bar on its own row can make it easier to locate and click Command bar buttons.
Mutarea barei Comenzi pe rândul propriu poate facilita localizarea și accesarea butoanelor de pe bara Comandă.
EnglishThe function keys, found on the top row, perform different functions depending on where they are used.
Tastele funcționale, aflate pe rândul de sus, efectuează funcții diferite, după locul unde sunt utilizate.
EnglishCtrl+T or double-click an empty space on the tab row
CTRL+T sau dublu clic pe un spațiu gol din rândul de file

Traduceri similare în dicționarul englez-român

a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
row substantiv