Traducere engleză-română pentru "a second"

EN

"a second" română traducere

RO
EN

a second {adjectiv}

volume_up
a second (dar şi: added, additional, another, further)
volume_up
nou {adj. m.} (un alt)
I am very confident that we shall not see a second Iran in Egypt, but rather a second Egypt in Iran.
Cred că nu vom avea parte de un nou Iran în Egipt, ci de un nou Egipt în Iran.
In the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
În cadrul acesteia, Parlamentul şi Consiliul pot propune din nou amendamente.
The second reason is that we are on the eve of the adoption of a new multiannual budget.
Al doilea motiv este că suntem în ajunul adoptării unui buget multianual nou.

Exemple de folosire pentru "a second" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHis second term of office began on 1 June 2012 and runs until 30 November 2014.
Al doilea mandat al său a început la 1 iunie 2012 şi expiră la 30 noiembrie 2014.
EnglishThis second aspect is very often lacking when budgetary decisions are being made.
Acest al doilea aspect lipsește de multe ori atunci când se iau decizii bugetare.
EnglishI now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
Doresc să menționez acum elementele cheie ale acordului aviatic în a doua etapă.
EnglishThe fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Faptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
EnglishThere are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.
Există îmbunătăţiri importante realizate de Parlament în această a doua lectură.
EnglishEurope is going through its worst economic crisis since the Second World War.
Europa trece prin cea mai grea criză economică de după Al Doilea Război Mondial.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
EnglishIn the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
În cadrul acesteia, Parlamentul şi Consiliul pot propune din nou amendamente.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
O a doua măsură trebuie să fie sprijinul acordat ţărilor celor mai afectate.
EnglishThe second question concerns the implementation of the partnership principle.
A doua întrebare se referă la punerea în aplicare a principiului parteneriatului.
EnglishThe second major theme of the European Council was the climate and energy question.
A doua temă majoră a Consiliului European a fost problema climei şi a energiei.
EnglishThe second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
EnglishThe second round of this dialogue will take place in Dushanbe on 23 September.
Cea de-a doua rundă a acestui dialog va avea loc la Duşanbe, la 23 septembrie.
EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Este cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
EnglishAt present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.
În prezent, cancerul este cea de-a doua cauză majoră de deces şi boală în Europa.
EnglishThe second argument, however, pertains to the position of the people of Afghanistan.
Cel de-al doilea argument, totuşi, se referă la poziţia oamenilor din Afganistan.
EnglishThe second thing is that you will see the structures very soon, and it is in there.
Al doilea lucru este că veți vedea structurile foarte curând, și există acolo.
EnglishThe second is to replace a whole generation of wage-earners who are now retiring.
A doua constă în înlocuirea unei întregi generații de salariați care se pensionează.
EnglishThe second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
Al doilea nivel este acceptarea în ochiul publicului din fiecare stat membru.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Am o a doua rezervă în ceea ce privește factorul costurilor forței de muncă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

second substantiv
second adjectiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
a little adverb
to second verb
Romanian