Traducere engleză-română pentru "a set of"

EN

"a set of" română traducere

volume_up
a set of {substantiv}
EN

a set of {substantiv}

volume_up
1. "sth"
We have identified the right challenges and a set of viable solutions.
Am identificat provocările corecte și un set de soluții viabile.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Dar noua frontieră la care mă refer nu este un set de promisiuni , ci unul de provocări”.
One of these is that economic governance is more than just a set of penalties.
Unul dintre ele este faptul că guvernanța economică reprezintă mai mult decât un set de sancțiuni.

Exemple de folosire pentru "a set of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Am acceptat totuși această provocare și am început să ne îndeplinim obligațiile.
EnglishI do not believe that politicians in the EU should set prices on the free market.
Nu cred că politicienii din UE ar trebui să stabilească preţurile pe piaţa liberă.
EnglishMr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Dle președinte, dl Schulz a spus că operațiunile militare au început prea repede.
EnglishThese problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
Aceste probleme sunt mai răspândite dacă semnalul TV vine printr-un set-top box.
EnglishWe need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.
Trebuie să dăm un exemplu statelor membre prin reducerea amprentei noastre cu 50 %.
EnglishThe set-top box TV channel changing speed may have been configured incorrectly.
Viteza de schimbare a canalelor set-top boxului TV este configurată incorect.
EnglishI believe that the objectives that were set for 2010 are extremely relevant.
Cred că obiectivele care au fost stabilite pentru 2010 sunt extrem de relevante.
EnglishThis message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
Acest mesaj trebuie însoțit de o serie de măsuri care să intensifice presiunea.
EnglishFor example, you won't be able to show the Guide if you haven't set up a TV tuner.
De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Toate aceste lucruri fac mai dificilă realizarea obiectivelor stabilite de către UE.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardele pe care le dorim au fost stabilite în mod clar în rezoluţia comună.
EnglishClear and strict criteria would be set for the approval of active substances.
Se vor stabili criterii clare şi stricte pentru aprobarea substanţelor active.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
De asemenea, solicit Consiliului să creeze o nouă operaţiune, în paralel cu Atalanta.
EnglishAs I said at the beginning of the debate, we will set the wheels in motion tomorrow.
Așa cum am afirmat la începutul dezbaterii, vom pune roțile în funcțiune mâine.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Cadrul definit de UE trebuie să asigure un echilibru adecvat între cele două.
EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
Totuși, unele dintre propunerile prezentate în raportul Gualtieri sunt inacceptabile.
EnglishBefore you can set up your wireless network, you'll need the following items:
Înainte de a configura rețeaua fără fir, aveți nevoie de elementele următoare:
EnglishYou'll need to set up your TV signal in Media Center before you can access the Guide.
Va trebui să configurați semnalul TV în Media Center înainte de a accesa Ghidul.
EnglishIn this step, you set the domain as External Relay in Microsoft Online Services.
În acest pas, setaţi domeniul ca Releu extern în Microsoft Online Services.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Dorim să schimbăm această situaţie, dar şi noi înşine trebuie să oferim un exemplu.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian