Traducere engleză-română pentru "a trick"

EN

"a trick" română traducere

volume_up
a trick {substantiv}
EN

a trick {substantiv}

volume_up
This is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Aceasta nu este eficienţă bugetară; este, pur şi simplu, un truc de contabilitate.
Under pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
Aflându-se sub presiune, raportorul a apelat la un truc procedural crud.
This is always an effective trick here in the House, and also together with the Commission: if you cannot get a solution with the Council, then you simply call it a question of subsidiarity.
Acesta este un truc care funcţionează mereu în Parlament, dar şi în colaborarea cu Comisia: dacă nu putem ajunge la o soluţie cu Consiliul, declarăm că este o chestiune de subsidiaritate.

Exemple de folosire pentru "a trick" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
Dacă nu se joacă nicio carte atu, turul merge la cea mai mare carte din suita condusă.
EnglishThis is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Aceasta nu este eficienţă bugetară; este, pur şi simplu, un truc de contabilitate.
EnglishYou can't play a heart unless someone has played one in a previous trick.
Nu se poate juca o cupă decât dacă cineva a jucat una într-un tur precedent.
EnglishThis trick works for items in the right pane of the Start menu, too.
Acest truc funcţionează şi pentru elementele din panoul din dreapta al meniului Start.
EnglishUnder pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
Aflându-se sub presiune, raportorul a apelat la un truc procedural crud.
EnglishWhoever plays the highest card takes the trick and starts the next round.
Oricine joacă cea mai mare carte ia levata și începe o rundă nouă.
EnglishSo, in the preceding example, an ace of hearts would take the trick.
Deci, în exemplul precedent, asul de cupă este cel care ia turul.
EnglishYou can use the lowest card in your hand to lead the next trick.
Se poate utiliza cartea cu cea mai mica valoare din mână pentru a deschide următoarea levată.
EnglishIf you have to take a trick, use the higher of your cards to do it.
Dacă trebuie să luați o levată, utilizați cea mai mare carte.
EnglishThe trick is to squeeze the most out of the power that's available.
Trucul este să valorificați la maxim energia disponibilă.
English(A trick comprises all the cards played during a single round.)
(Un tur cuprinde toate cărțile jucate într-o singură rundă.)
English(If multiple spades are played during a trick, the highest spade wins.)
(Dacă sunt jucate mai multe cărți de pică în timpul unui tur, cea mai mare carte de pică este cea care câștigă.)
EnglishAn even better trick would be to hold these events only in the spring: look, it is getting warmer every day.
O farsă și mai bună ar fi ținerea acestor evenimente doar primăvara: uite, se încălzește tot mai tare cu fiecare zi.
EnglishRemember, the Ace of Spades is a guaranteed trick.
EnglishThis trick works in dialog boxes too.
Acest truc funcționează și pentru casetele de dialog.
EnglishIt is this divide-and-rule, the oldest trick in the book, which you and your fellow colleagues have fallen for.
Este vorba de principiul dezbină şi stăpâneşte, cel mai vechi truc, pe care dumneavoastră şi colegii dvs l-aţi folosit.
EnglishOpening with a low card will often keep other players from ducking the trick by playing a lower card.
Deschiderea cu o carte mică va face deseori ca ceilalți jucători să se eschiveze să ia levata, jucând o carte cu valoare mai mică.
EnglishIf a spade is played, it wins the trick.
Dacă se joacă o carte de pică, ea câștigă turul.
EnglishThis helps you avoid deceptive or phishing websites that use misleading web addresses to trick you.
Aceasta vă ajută să evitați site-urile Web înșelătoare sau impostoare care utilizează adrese Web ce induc în eroare pentru a vă amăgi.
EnglishHow can European citizens have faith in the 'benefits' of Europe when it authorises this kind of 'trick'?
Cum ar putea cetăţenii europeni să manifeste încredere în "binefacerile” Europei când aceasta autorizează acest gen de "trucuri”?

Traduceri similare în dicționarul englez-român

a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
trick substantiv