Traducere engleză-română pentru "a week ago"

EN

"a week ago" română traducere

EN

a week ago {adverb}

volume_up
a week ago
volume_up
saptămâna trecută {adv.}

Exemple de folosire pentru "a week ago" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Acum mai bine de o săptămână, am fost martorii declanșării unei mișcări extraordinare.
EnglishA week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
În urmă cu o săptămână, cea mai mare groapă comună din America Latină a fost descoperită în Columbia.
EnglishA week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
Acum o săptămână, am avut şansa de a călători la Ankara şi de a sta de vorbă cu lucrătorii de la Tekel.
EnglishA week ago, only three women were prospective candidates.
Cu o săptămână în urmă, numai trei femei erau candidaţi potenţiali.
EnglishMr President, today we know better than we did a week ago that jet-free skies cost a lot.
Domnule președinte, astăzi știm mai bine decât în urmă cu o săptămână că un cer fără avioane costă foarte mult.
EnglishA week ago, the UN General Assembly authorised the EU to speak with one voice at its meetings.
Acum o săptămână, Adunarea Generală a ONU a autorizat UE să vorbească cu o singură voce la întrunirile sale.
EnglishOnly a week ago, the Commission recommended that the EU should begin membership negotiations with Iceland.
Cu doar o săptămână în urmă, Comisia a recomandat ca UE să înceapă negocierile de aderare cu Islanda.
EnglishMr Zuev was killed about a week ago in Kaliningrad.
Dl Zuev a fost ucis acum o săptămână în Kaliningrad.
EnglishThat is why we now have to implement the action plan which you, Commissioner, tabled a week ago.
Iată de ce acum trebuie să punem în aplicare planul de acţiune pe care dvs., dle comisar, l-aţi prezentat acum o săptămână.
EnglishThe monument has been damaged and daubed with paint sixteen times to date, most recently just over a week ago.
Monumentul a fost avariat şi profanat cu vopsea de şaisprezece ori până acum, cel mai recent acum o săptămână.
EnglishThis did not start yesterday, but a week ago now.
Acest lucru nu a început ieri, ci acum o săptămână.
EnglishAs I said a week ago in Brussels - a new year, a new treaty, and a new era for the European Union.
După cum am spus acum o săptămână la Bruxelles, avem în faţă un an nou, un tratat nou şi o eră nouă pentru Uniunea Europeană.
EnglishLast Monday - one week ago - there was already an issue surrounding Greek bonds being at an interest rate of nearly 6%.
Lunea trecută, acum o săptămână, a existat deja o problemă legată de obligaţiunile greceşti având o rată a dobânzii de aproape 6 %.
EnglishA week ago, my colleague, Mr Cohn-Bendit, said that Greece needed more time to put a reconstruction plan in place.
Acum o săptămână, colegul meu, dl Cohn-Bendit, a afirmat că Grecia are nevoie de mai mult timp pentru a pune în aplicare un plan de reconstrucţie.
EnglishExactly one week ago, I spoke with his father in the heart of Jerusalem, and he was wondering whether Europe still cared for his son.
Cu exact o săptămână în urmă, am vorbit cu tatăl său aflat în inima Ierusalimului, care se întreba dacă Europa mai este interesată de fiul său.
EnglishThe second thing I wanted to say, Madam President, concerns the Arab revolts and the follow-up of the discussion that we had here a week ago.
Al doilea lucru pe care doream să-l spun, dnă președintă, se referă la revoltele arabe și la urmarea discuției pe care am avut-o aici cu o săptămână în urmă.
EnglishWith this agreement in place, President Václav Klaus was prepared to sign the treaty, and - as you all noted - he finally did so a week ago.
Obţinând acest acord, preşedintele Václav Klaus a fost pregătit să semneze tratatul şi - după cum aţi observat cu toţii - a făcut în cele din urmă acest lucru acum o săptămână.
EnglishI am sorry that President Buzek did not intervene to stop a speech that attacked the President of the Republic, who, just one week ago, visited the European Parliament.
Îmi pare rău că dl Preşedinte Buzek nu a intervenit pentru a opri un discurs care îl ataca pe preşedintele Republicii care, cu doar o săptămână în urmă, a vizitat Parlamentul European.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

ago adverb
Romanian
week substantiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
a moment ago adverb
Romanian
a little while ago
Romanian
Mai multe cuvinte
English
  • a week ago

Mai multe în dicționarul român-italian.