Traducere engleză-română pentru "abandonment"

EN

"abandonment" română traducere

volume_up
abandon {substantiv}
RO
EN

abandonment {substantiv}

volume_up
abandonment (dar şi: abandon)
The victims of this abandonment are thus internationally minded students.
Victimele acestui abandon sunt, prin urmare, studenții cu perspective internaționale.
It is difficult to combat the many situations that lead to marginalisation, removal and abandonment.
Este dificilă combaterea numeroaselor situații care conduc la marginalizare, îndepărtare și abandon.
I assure you that we are witnessing a phenomenon of rural abandonment in our areas, in our regions, due to the effects of climate change and desertification.
Vă asigur că suntem martorii unui fenomen de abandon rural în zonele noastre, în regiunile noastre, din cauza efectelor schimbărilor climatice și a deșertificării.
- eventuala abandonare a obiectivului 2, 
abandonment (dar şi: neglect, derelictiar)
volume_up
paragină {f} (stare de părăsire)

Exemple de folosire pentru "abandonment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is why we are calling for an immediate abandonment of nuclear energy.
Acesta este motivul pentru care solicităm să se renunțe imediat la energia nucleară.
EnglishThe victims of this abandonment are thus internationally minded students.
Victimele acestui abandon sunt, prin urmare, studenții cu perspective internaționale.
EnglishWe absolutely have to stop the increasing land abandonment, because we need people.
Trebuie să oprim categoric abandonarea din ce în ce mai mare a terenurilor, deoarece avem nevoie de oameni.
EnglishIt is difficult to combat the many situations that lead to marginalisation, removal and abandonment.
Este dificilă combaterea numeroaselor situații care conduc la marginalizare, îndepărtare și abandon.
EnglishIt is not doing so, and nor is it demanding the abandonment of nuclear power, necessary though it is.
Nu face acest lucru și nici nu solicită abandonarea energiei nucleare, deși această măsură este necesară.
EnglishIt will also contribute to the abandonment, however gradual, of practices that are damaging to the environment.
Totodată, el va contribui la abandonarea treptată a practicilor dăunătoare pentru mediul înconjurător.
EnglishIt is absolutely paramount to focus this support in the areas most affected by land abandonment.
De o importanţă primordială este concentrarea acestui sprijin în zonele cele mai afectate de fenomenul abandonării terenului.
EnglishAnyone who, at the same time, demands the abandonment of nuclear power is consciously closing his eyes to reality.
În acelaşi timp, oricine solicită abandonarea energiei nucleare închide în mod conştient ochii în faţa realităţii.
English- the eventual abandonment of Objective 2, 
EnglishLast year, the Iranian Parliament adopted a law making the abandonment of the Islamic faith a capital offence.
Anul trecut, Parlamentul iranian a adoptat o lege prin care abandonarea credinţei musulmane devine o infracţiune capitală.
EnglishCroatia's accession to the European Union does not signify the abandonment of the Croatian people's long-standing traditions.
Aderarea Croației la Uniunea Europeană nu înseamnă abandonarea tradițiilor îndelungate ale poporului croat.
EnglishIt is therefore time to tackle the causes of this scourge head on, and to take account of the serious, growing abandonment of rural areas.
Deci este timpul să abordăm cauzele acestui flagel din vreme şi să ţinem seama de abandonarea treptată, dar pe scară largă, a zonelor rurale.
EnglishWe must make every effort to improve efficiency and transparency and we must link this with an abandonment of unnecessary bureaucracy.
Trebuie să facem toate eforturile pentru a îmbunătăţi eficienţa şi transparenţa şi trebuie să facem legătura dintre acestea şi abandonarea birocraţiei inutile.
EnglishHowever, it is a fact that the European countryside, which accounts for 90% of European territory, is suffering from abandonment and economic stagnation.
Se ştie, însă, că peisajul rural european, care reprezintă 90% din teritoriul Europei, suferă de pe urma abandonului şi a stagnării economice.
EnglishThe Member States and the egg producers have had plenty of time to implement the directive for the abandonment of conventional battery practices.
Statele membre și producătorii de ouă au avut suficient timp pentru a pune în aplicare directiva privind abandonarea practicilor cu privire la bateriile convenționale.
EnglishThis scheme is necessary for rural viability and development, and to combat land abandonment, as well as to protect biodiversity and the environment.
Acest sistem este necesar pentru viabilitatea şi dezvoltarea rurală, şi pentru a combate abandonul terenurilor, precum şi pentru a proteja biodiversitatea şi mediul.
EnglishTherefore, I do not understand the voices of the Left which are talking about another tax on nuclear energy and the ultimate abandonment of this type of energy source.
Prin urmare, eu nu înțeleg opiniile Stângii, care vorbesc despre o altă taxă pe energia nucleară și renunțarea totală la acest tip de sursă de energie.
EnglishI assure you that we are witnessing a phenomenon of rural abandonment in our areas, in our regions, due to the effects of climate change and desertification.
Vă asigur că suntem martorii unui fenomen de abandon rural în zonele noastre, în regiunile noastre, din cauza efectelor schimbărilor climatice și a deșertificării.
EnglishParliament's vote is therefore a further step towards the gradual abandonment of nuclear energy, in favour of sustainable energy solutions that are safe for the public.
Prin urmare, votul Parlamentului reprezintă un pas înainte spre abandonarea treptată a energiei nucleare, în favoarea unor soluții de energie durabilă care sunt sigure pentru populație.

Sinonime (în engleză) pentru "abandonment":

abandonment
abandon
abandoned
abandoned infant
English