Traducere engleză-română pentru "abc s"

EN

"abc s" română traducere

abc s
Echipa noastră a fost informată că traducerea termenului "abc s" lipsește.

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "abc s" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPlease pay no attention to Mrs Merkel's simplified financial ABC, Mr Trichet.
Dle Trichet, vă rog să nu acordați nicio atenție abecedarului financiar simplificat al dnei Merkel.
EnglishThis is the 'A' in this ABC, Mr President.
Acesta este primul pas în această situaţie, dle preşedinte.
EnglishWe are talking about Roxana Saberi, an American-Iranian journalist who worked for ABC Radio, the BBC and South African television.
Vorbim despre Roxana Saberi, o ziaristă americano-iraniană care a lucrat pentru postul de radio ABC, pentru BBC şi pentru televiziunea sud-africană.