Traducere engleză-română pentru "abhorrent"

EN

"abhorrent" română traducere

volume_up
abhorrence {substantiv}

Exemple de folosire pentru "abhorrent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese are abhorrent crimes, often perpetrated against the most vulnerable and defenceless people.
Acestea sunt infracțiuni odioase, de multe ori comise împotriva oamenilor celor mai vulnerabili și lipsiți de apărare.
EnglishThis left-wing hypocrisy is abhorrent.
EnglishThe sexual exploitation of children and child pornography are abhorrent crimes, the prevention of which requires international cooperation.
Exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă sunt delicte oribile, ale căror prevenţie necesită cooperare internaţională.
EnglishMy suspicion is that Ahmadinejad is actually seeking to distract attention from the appalling and abhorrent human rights record of the Islamic Republic of Iran.
Bănuiala mea este că Ahmadinejad încearcă de fapt să distragă atenţia de la registrul îngrozitor şi oribil al drepturilor omului în Republica islamică Iran.
EnglishThis report would update and strengthen existing measures for combating these abhorrent behaviours, and define them as criminal offences, punishable by law.
Acest raport ar actualiza şi consolida măsurile existente de combatere a acestor comportamente odioase şi le defineşte ca infracţiuni penale, care trebuie pedepsite prin lege.
EnglishTrafficked people are voiceless and vulnerable and they rely on the European Union to speak out for them, to stop this abhorrent crime, and to care for them.
Persoanele traficate sunt vulnerabile şi nu se pot face auzite, şi se bazează pe faptul că Uniunea Europeană va vorbi pentru ei, va stopa această crimă oribilă şi se va îngriji de ele.
EnglishOn behalf of the European Parliament, I would like to express my outrage at this abhorrent murder of an innocent man who was a Polish citizen and a citizen of the European Union.
În numele Parlamentului European, aş dori să îmi exprim indignarea profundă faţă de asasinarea brutală a unui om nevinovat, cetăţean polonez şi cetăţean al Uniunii Europene.

Sinonime (în engleză) pentru "abhorrent":

abhorrent
abhorrence