Traducere engleză-română pentru "to abide"

EN

"to abide" română traducere

volume_up
abidance {substantiv}
volume_up
abiding {substantiv}
RO
EN

to abide [abided|abided] {verb}

volume_up
As usual, the law-abiding will bear the brunt of the red tape, and wrongdoers will just find a way of carrying on.
Ca de obicei, cei care respectă legea vor suporta greul birocrației, iar cei care încalcă legea vor găsi, pur și simplu, o modalitate de a face în continuare acest lucru.

Exemple de folosire pentru "to abide" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Aceasta din motiv de respect faţă de cei care plătesc impozite şi respectă regulile.
EnglishIt will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Europa trebuie să respecte Pactul de stabilitate şi creştere, nu să-l îngroape.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Vă rog respectuos să respectaţi timpul de discurs care v-a fost alocat.
EnglishMember States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
Statele membre trebuie să respecte prevederile Cartei atunci când aplică legislația Uniunii.
EnglishEuropean farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Agricultorii europeni trebuie să respecte regulile introduse pentru siguranţa consumatorului.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Parlamentul ar trebui să se doteze cu reguli de procedură mult mai stricte și să le respecte.
EnglishI will abide by my deadlines in terms of dealing with this kind of situation.
În ceea ce mă privește, voi trata astfel de situații respectând termenele limită care îmi sunt impuse.
EnglishToday, I implore the Council and the Commission simply to abide by that.
Astăzi, implor Consiliul şi Comisia să respecte aceste lucruri.
EnglishAs I said in my speech at the start of the debate, I intend to abide by that statement.
Așa cum am spus în discursul de la începutul dezbaterii, intenționez să respect această declarație.
EnglishGreece will have to abide by its agreements by actually implementing the reform plans.
Grecia va trebui să-şi respecte angajamentele prin punerea în aplicare, în mod real, a planurilor de reformă.
EnglishThe first question that arises is, of course, how we can guarantee that the US will abide by the agreement.
Prima întrebare ce apare este, desigur, cum putem garanta că SUA vor respecta acest acord.
EnglishIt must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations.
Trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea și reglementările veterinare și fitosanitare.
EnglishOthers - like my country, Austria - abide by the restrictions.
Altele, cum ar fi țara mea, Austria, respectă restricțiile.
EnglishSecondly, the EU needs to impose barriers and penalties on countries that do not abide by the deadlines.
În al doilea rând, UE trebuie să impună bariere și sancțiuni țărilor care nu respectă termenele.
EnglishWe urge the parties to abide by it and we call upon Europe to take action to render it possible.
Cerem părţilor să se conformeze acesteia şi cerem Europei să ia măsuri pentru a face posibil acest lucru.
EnglishObviously we must abide by the principle of subsidiarity.
Fireşte, trebuie să ne supunem principiului subsidiarităţii.
EnglishFurthermore, Russia must abide by her own constitution.
În plus, Rusia trebuie să îşi respecte propria constituţie.
EnglishWhat terms must I abide by when using the services?
Ce condiții trebuie să respect când utilizez serviciile?
EnglishThere are European Treaties by which Parliament, too, must abide, even if we do not always like it.
Există tratate europene pe care şi Parlamentul trebuie să le respecte, chiar dacă acest lucru nu ne place întotdeauna.
EnglishIt is naïve to expect all the maritime nations of the world to abide by the EU's high environmental standards.
Este o naivitate să ne aşteptăm ca toate naţiunile maritime ale lumii să respecte standardele înalte de mediu ale UE.

Sinonime (în engleză) pentru "abidance":

abidance
abiding
law-abiding
English