EN

abilities {plural}

volume_up
abilities (dar şi: skills)
We want to give outstanding and wide-ranging abilities to all our children, starting from the earliest years until they are in tertiary education.
Dorim să le oferim tuturor copiilor noștri abilități extraordinare și cuprinzătoare, începând din primii ani de viață și până în învățământul terțiar.

Exemple de folosire pentru "abilities" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey have improved their language abilities and intercultural skills.
De asemenea, au ameliorat abilităţile lingvistice şi competenţele interculturale.
EnglishEvery nation will contribute to this development according to its own abilities and particular knowledge.
Fiecare naţiune va contribui la această dezvoltare în funcţie de propriile resurse şi de experienţa specifică.
EnglishI am certain their abilities and knowledge will significantly strengthen the potential of the new service.
Sunt convins că aptitudinile şi cunoştinţele lor vor consolida în mod semnificativ potenţialul noului serviciu.
EnglishThis is a pattern, not a succession of tragic accidents beyond the abilities of Russia's judiciary.
Avem de-a face cu un tipar, nu cu o succesiune de accidente tragice care depășește abilitățile sistemului judiciar din Rusia.
EnglishEvery country must be evaluated on the basis of its abilities and the tempo of the process must be adjusted accordingly.
Fiecare ţară trebuie să fie evaluată pe baza capacităţilor sale, iar viteza procesului trebuie adaptată corespunzător.
EnglishIs it those who trust in the abilities of market operators to adapt or those who insist on a more prudent approach?
Cei care au încredere în capacitatea de adaptare a operatorilor de pe piaţă sau cei care insistă asupra unei abordări mai prudente?
EnglishToday, these abilities should be recognised, rewarded and put at the service of the growth and development of the whole continent.
Astăzi trebuie recunoscute aceste capacități, trebuie recompensate și puse în slujba creșterii și dezvoltării întregului continent.
EnglishI will lead it tomorrow in your country, since we will be in Prague together, and I will lead it to the best of my abilities in all the countries.
Mâine o voi conduce în ţara dvs., deoarece ne vom afla împreună la Praga, şi voi face acest lucru cât voi putea de bine în toate ţările.
EnglishMr President, the next steps from Copenhagen should improve the position and negotiation abilities of the United Nations.
Domnule preşedinte, în etapele ulterioare Conferinţei de la Copenhaga, poziţia şi capacităţile de negociere ale Organizaţiei Naţiunilor Unite ar trebui să fie îmbunătăţite.
EnglishWe want to give outstanding and wide-ranging abilities to all our children, starting from the earliest years until they are in tertiary education.
Dorim să le oferim tuturor copiilor noștri abilități extraordinare și cuprinzătoare, începând din primii ani de viață și până în învățământul terțiar.
EnglishI would like to start by congratulating the Belgian Presidency, which demonstrated outstanding abilities while leading the European Council for the last six months.
Aş dori să încep felicitând Preşedinţia belgiană, care a demonstrat abilităţi excelente la cârma Consiliului European în ultimele şase luni.
EnglishAppropriate abilities must be preserved even at an older age, and this is possible only with a more modern, more accessible health service.
Aptitudinile necesare trebuie să existe chiar şi la o vârstă mai înaintată, iar acest lucru este posibil doar printr-un sistem de sănătate mai modern şi mai accesibil.
EnglishThat knowledge can give us the tools that we now require to move up the chain of the innovation, research and abilities that can be made towards us.
Cunoaşterea ne poate oferi instrumentele de care avem nevoie pentru a pune în mişcare lanţul inovaţiei, cercetării şi capacităţilor care ne pot aduce beneficii.
EnglishIt is related to the new key competences, to which can also be added, today, abilities in sport, knowledge of culture and knowledge about the European Union.
13 - Aceasta se referă la noile competenţe cheie, la care se pot adăuga astăzi abilităţile în sport, cunoştinţele culturale şi despre Uniunea Europeană.
EnglishI will listen to your comments to this text and I will try, to the best of my abilities, to answer your questions on behalf of my colleague.
Voi asculta comentariile dumneavoastră la acest text şi voi încerca, atât cât îmi vor permite abilităţile mele, să răspund întrebărilor dumneavoastră în numele colegului meu.
EnglishIn relation to this, the appropriate EU institutions must take specific steps to supervise the regions and their abilities to undertake preventative action.
În acest sens, instituţiile europene adecvate trebuie să ia măsuri specifice de supraveghere a regiunilor şi a capacităţilor acestora de a întreprinde acţiuni preventive.
EnglishI agree with the rapporteur that we must aim to ensure that employees are chosen according to their abilities and also that gender equality is taken into account.
Sunt de acord cu raportorul că trebuie să avem drept obiectiv asigurarea faptului că personalul este selectat pe bază de aptitudini și că se ține cont de egalitatea dintre genuri.
EnglishWhat matters is that those who have completed a vocational education or training course should bring their newly acquired abilities and skills to the working environment.
Ceea ce contează este ca aceia care au finalizat un curs de educaţie sau formare profesională să îşi poată aduce capacităţile şi aptitudinile nou formate în câmpul muncii.
EnglishOver the years, we have noted how the abilities of the US leadership - whoever the President was - have always had an enormous role in global transatlantic decisions.
De-a lungul anilor, am observat cum abilităţile conducătorilor SUA - indiferent cine era preşedinte - au avut întotdeauna un rol uriaş în deciziile transatlantice la nivel mondial.
EnglishThe latest European Commission research shows that the 'Youth in Action' programme increases young people's linguistic abilities and their chances in the labour market.
Cel mai recent studiu al Comisiei Europene arată că programul "Tineret în acțiune‟ sporește aptitudinile lingvistice și șansele de integrare pe piața forței de muncă ale tinerilor.

Sinonime (în engleză) pentru "ability":

ability
English