Traducere engleză-română pentru "able to"

EN

"able to" română traducere

EN

able to {adjectiv}

volume_up
able to
volume_up
capabil de {adj. m.}
He said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
El a spus că supravieţuitorul nu este cel mai puternic, ci este cel mai capabil de a se adapta.
The King is a highly respected figure in the country, but does not seem able to reduce tensions.
Regele este o personalitate foarte respectată în această țară, dar nu pare capabil de a reduce tensiunile.
able to
volume_up
capabilă de {adj. f.}
The person will always be able to fully exercise his defence rights in the issuing Member State where the trial on the merits of the case takes place.
Persoana va fi întotdeauna capabilă de a exercita pe deplin drepturile de apărare în statul membru emitent unde are loc procesul de fond.

Exemple de folosire pentru "able to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
Trebuie să ridicăm barierele protecționiste pentru a putea revitaliza piața unică.
EnglishIt is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
EnglishIn these difficult times we have been able to deliver very good results together.
În această perioadă dificilă am putut furniza împreună rezultate foarte bune.
EnglishI expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.
Mă așteptam ca Comisia să spună că nu poate fi de acord asupra tuturor punctelor.
EnglishThe EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
UE trebuie să devină un actor global influent și să poată să-și apere poziția.
EnglishFor example, you won't be able to show the Guide if you haven't set up a TV tuner.
De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.
EnglishI am convinced that you will be able to achieve the results that we all desire.
Sunt convins că veţi reuşi să obţineţi rezultatele pe care cu toţii le dorim.
EnglishWe need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
Trebuie să fim capabil să aducem organizaţiile umanitare înapoi în acele teritorii.
EnglishThat is why I feel able to ask the following questions without a surge of emotions.
De aceea simt că pot să-i adresez următoarele întrebări fără un val de emoţii.
EnglishCredit lines that are able to complement worthy local initiatives are needed.
Sunt necesare linii de credit care pot completa iniţiativele locale valoroase.
EnglishIn some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
În unele domenii de activitate, UE poate, de asemenea, să aducă o contribuţie utilă.
EnglishThe Commission needs to table a proposal and needs to be able to defend it.
Comisia trebuie să prezinte o propunere și trebuie să fie capabilă să o susțină.
EnglishCitizens will be able to let the European Union know what they think of its work.
Cetățenii își vor putea face cunoscute părerile despre activitatea Uniunii Europene.
EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Dacă acestea sunt prea blânde în această privință, nu vom putea înregistra progrese.
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Persoanele, simplii cetățeni, precum și partidele, vor putea desigur să se alăture.
EnglishBecause of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.
Din cauza abordărilor divergente, nu am fost capabili să ajungem la un acord.
EnglishPlus you'll be able to see them in one place whenever you open that library.
De asemenea, le veți putea vedea într-un loc de câte ori deschideți biblioteca.
EnglishThey will not be able to do this if they split into their constituent parts.
Nu vor putea să realizeze acest lucru dacă se despart în elementele constitutive.
EnglishThese power plants will be able to escape the rules for up to 12 more years.
Aceste centrale energetice vor putea să facă excepţie de la reguli încă 12 ani.
EnglishIf there isn't enough space, you won't be able to record everything you want.
Dacă nu există spațiu suficient, nu veți putea să înregistrați tot ce doriți.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

able adjectiv
to prepoziţie
to bring to verb