EN

abode {substantiv}

volume_up
These files contain information on groups of individuals who have no fixed abode and no home; they do not contain data on ethnicity.
Aceste fișiere conțin informații referitoare la grupuri de indivizi care nu au un domiciliu stabil sau o casă; nu conțin date referitoare la etnie.

Exemple de folosire pentru "abode" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt does not seem to be clear to the people in question that visa liberalisation has nothing to do with jobs or the right of abode.
Persoanelor în chestiune se pare că nu le este clar că liberalizarea vizelor nu are nimic de a face cu locurile de muncă și cu dreptul de ședere.
EnglishThese files contain information on groups of individuals who have no fixed abode and no home; they do not contain data on ethnicity.
Aceste fișiere conțin informații referitoare la grupuri de indivizi care nu au un domiciliu stabil sau o casă; nu conțin date referitoare la etnie.
EnglishFor us, it is obvious that visa liberalisation has nothing to do with jobs and the right of abode, but this does not seem to be clear to the people in question.
Pentru noi, este evident că liberalizarea vizelor nu are nimic de-a face cu locurile de muncă şi dreptul de şedere, dar acest lucru nu pare să fie înţeles de persoanele în cauză.
EnglishAfter the measures encouraging the reuniting of families in the receiving countries and right of abode for the families themselves, now it is time for measures for the children who do not migrate.
După măsurile care încurajau reîntregirea familiilor în ţările care i-au primit şi dreptul de rezidenţă pentru familii, acum este timpul măsurilor pentru copiii care nu emigrează.

Sinonime (în engleză) pentru "abode":

abode