Traducere engleză-română pentru "abolition"

EN

"abolition" română traducere

volume_up
abolition {substantiv}
EN

abolition {substantiv}

volume_up
abolition (dar şi: abolishment)
It should reinforce and extend the tendency towards abolition that we are seeing in every region of the world.
Este vorba despre consolidarea şi extinderea tendinţei spre abolire, constatate în toate regiunile din lume.
Our resolution is the European answer to President Obama's proposal of the abolition of nuclear weapons.
Rezoluţia noastră este răspunsul european la propunerea preşedintelui Obama de abolire a armelor nucleare.
This demonstrates the Commission's commitment towards the end goal of the abolition of animal experimentation.
Aceasta demonstrează angajamentul Comisiei faţă de obiectivul final de abolire a experimentelor pe animale.
The European Parliament passes a resolution containing definite suggestions and requests for the abolition of checks at intra-Community frontiers.
Parlamentul European adoptă o rezoluţie conţinând sugestii şi solicitări de desfiinţare a controalelor la frontierele intracomunitare.
abolition (dar şi: annulment, call-off)

Exemple de folosire pentru "abolition" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI also oppose the permanent abolition of the quota system scheduled for 2015.
De asemenea, mă opun abolirii complete a sistemului de contingente până în 2015.
EnglishOne of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
Unul dintre aspectele cele mai importante este eliminarea procedurii de exequatur.
EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
În ultimul rând, mă voi referi la marcajul CE şi la eliminarea marcajelor naţionale.
EnglishThe key point in inclusion is education and the abolition of segregation in schools.
Punctul cheie al incluziunii îl reprezintă educația și abolirea segregării în școli.
EnglishThe issue of the abolition of visas, in particular, has outraged the secular state in Turkey.
Problema eliminării vizelor, în special, a ultragiat segmentul laic din Turcia.
EnglishUS abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
De asemenea, abolirea pedepsei cu moartea de către Statele Unite ar putea fi un exemplu mondial.
EnglishThe abolition of internal border controls is an enormous success of European integration.
Abolirea controalelor la frontierele interne este un succes enorm al integrării europene.
EnglishThe abolition of symbols, the abolition of the right to decide on life belongs to each state.
Abolirea simbolurilor, abolirea dreptului de a decide asupra vieţii aparţine fiecărui stat.
EnglishIt is important to ensure the abolition of the segregation of Roma children in schools and classrooms.
Este important să se garanteze abolirea segregării copiilor romi în școli și în clase.
EnglishFourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
În al patrulea rând, am spus că dorim abolirea tuturor restricţiilor privind deplasarea în străinătate.
EnglishThe abolition of border controls requires mutual trust between all Member States involved.
Abolirea controalelor la graniţe necesită încredere reciprocă între toate statele membre implicate.
EnglishAbolition of the death penalty throughout the world is one of the European Union's priorities.
Abolirea pedepsei cu moartea în întreaga lume reprezintă una dintre prioritățile Uniunii Europene.
EnglishThis should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
Acest lucru ar trebui să încurajeze țara să accelereze abolirea acestei forme de pedeapsă barbare.
EnglishThis does not mean rolling back the abolition of internal borders.
Acest lucru nu înseamnă reintroducerea frontierelor interne.
EnglishThe position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
Poziţia şi raţionamentul care stau la baza abrogării Regulamentului de exceptare sunt îndrumate greşit.
EnglishThe first steps are taken in the progressive abolition of custom duties and quotas within the EEC.
Sunt adoptate primele măsuri de eliminare progresivă a taxelor şi contingentelor vamale în interiorul CEE.
EnglishIn other words, the internal market does not mean the abolition of rights and it does not mean deregulation.
Cu alte cuvinte, piaţa internă nu înseamnă suprimarea drepturilor şi nu înseamnă dereglementare.
EnglishIt is true that it promotes the abolition of capital punishment.
Este adevărat că propune abolirea pedepsei capitale.
EnglishParliament took the view that there is no better arrangement than a complete abolition of the opt-out.
Parlamentul a declarat că nu există o măsură mai bună decât o eliminare completă a excluderii voluntare.
EnglishOur resolution is the European answer to President Obama's proposal of the abolition of nuclear weapons.
Rezoluţia noastră este răspunsul european la propunerea preşedintelui Obama de abolire a armelor nucleare.

Sinonime (în engleză) pentru "abolition":

abolition