Traducere engleză-română pentru "to abound"

EN

"to abound" română traducere

RO
RO
EN

to abound [abounded|abounded] {verb}

volume_up
to abound
Burma, a country known for its wonderful Buddhist temples which abound in gold, is also a prison for thousands of Burmese.
Birmania, o ţară faimoasă pentru templele sale budiste care abundă în obiecte din aur, este şi o închisoare pentru mii de birmanezi.
Stories abound of opposition activists being abducted, detained extrajudicially, and then tortured mentally and psychologically by the KGB.
Abundă poveștile privind activiștii din opoziție care au fost răpiți, deținuți pe cale extrajudiciară și apoi torturați mental și psihologic de către KGB.
It is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
Se ştie că domnia sa a solicitat în permanenţă moderarea salariilor, într-o ţară în care abundă salariile mici şi în care există inegalităţi sociale puternice.
to abound
Burma, a country known for its wonderful Buddhist temples which abound in gold, is also a prison for thousands of Burmese.
Birmania, o ţară faimoasă pentru templele sale budiste care abundă în obiecte din aur, este şi o închisoare pentru mii de birmanezi.
Stories abound of opposition activists being abducted, detained extrajudicially, and then tortured mentally and psychologically by the KGB.
Abundă poveștile privind activiștii din opoziție care au fost răpiți, deținuți pe cale extrajudiciară și apoi torturați mental și psihologic de către KGB.
It is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
Se ştie că domnia sa a solicitat în permanenţă moderarea salariilor, într-o ţară în care abundă salariile mici şi în care există inegalităţi sociale puternice.

Exemple de folosire pentru "to abound" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Cu toate acestea, progresele din regiune sunt deseori imprevizibile: se acumulează tensiunile şi se înmulţesc neînţelegerile.
EnglishBurma, a country known for its wonderful Buddhist temples which abound in gold, is also a prison for thousands of Burmese.
Birmania, o ţară faimoasă pentru templele sale budiste care abundă în obiecte din aur, este şi o închisoare pentru mii de birmanezi.
EnglishIt is true that human rights problems abound and there are also a lot of countries that could be mentioned and called upon to act.
Este adevărat că problemele legate de drepturile omului sunt multiple și că există multe țări la care ne-am putea referi și care ar trebui îndemnate să facă ceva.
EnglishStories abound of opposition activists being abducted, detained extrajudicially, and then tortured mentally and psychologically by the KGB.
Abundă poveștile privind activiștii din opoziție care au fost răpiți, deținuți pe cale extrajudiciară și apoi torturați mental și psihologic de către KGB.
EnglishYet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Și totuși, până acum, legătura dintre comerț și responsabilitatea socială a întreprinderilor a fost, în cel mai bun caz, slabă și există numeroase argumente în acest sens.
EnglishIt is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
Se ştie că domnia sa a solicitat în permanenţă moderarea salariilor, într-o ţară în care abundă salariile mici şi în care există inegalităţi sociale puternice.