Traducere engleză-română pentru "about time"

EN

"about time" română traducere

EN

about time {interjecţie}

volume_up
about time
It was about time the European Parliament ended its silence on the Tunisian uprising.
Era și timpul ca Parlamentul European să înceteze să tacă în ceea ce privește revolta tunisiană.
It is about time that the European Union began to properly acknowledge the views of European citizens and listen to the voice of the people.
Era și timpul ca Uniunea Europeană să înceapă să recunoască în mod adecvat opiniile cetățenilor europeni și să asculte vocea oamenilor.

Exemple de folosire pentru "about time" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI think that it is about time that the Commission implemented this article.
Cred că este momentul ca acest articol să fie pus în aplicare de către Comisie.
EnglishIt is about time, therefore, that all the necessary conclusions were drawn from this.
Prin urmare, este timpul să tragem toate concluziile necesare de pe urma acestui fapt.
EnglishIt is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
Este timpul să introducem pe ordinea de zi exploatarea, extracția etc.
EnglishI am happy to say that we are talking about a rather short time now.
Sunt încântată să declar că acum este vorba mai degrabă de o scurtă perioadă de timp.
EnglishIt is about time the Members of this House grasped this at long last.
Este timpul ca deputaţii din acest Parlament să înţeleagă acest lucru în cele din urmă.
EnglishIt is about time we were honest with ourselves and admitted that.
Cred că este vremea să fim sinceri cu noi înşine şi să acceptăm acest lucru.
EnglishIt is about time we went back to our principle of open trade to stimulate the world economy.
Este timpul să revenim la principiul comerţului liber pentru a stimula economia mondială.
EnglishIt was about time the European Parliament ended its silence on the Tunisian uprising.
Era și timpul ca Parlamentul European să înceteze să tacă în ceea ce privește revolta tunisiană.
EnglishIt is about time older people had the same rights as everyone else.
Este timpul ca persoanele în vârstă să beneficieze de aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi.
EnglishWe are thinking as much about positive priorities this time as about negative priorities.
De data aceasta ne gândim la prioritățile pozitive la fel de mult ca la prioritățile negative.
EnglishIt is about time this trend was reversed, hence I abstained on this report.
Este timpul să se modifice această tendință, prin urmare, m-am abținut cu privire la acest raport.
EnglishMr President, I rise yet again to complain about the time management of this Parliament.
Dle președinte, mă ridic încă o dată pentru a mă plânge de gestionarea timpului în acest Parlament.
EnglishWe can talk about sanctions, and the time will come for this.
Putem discuta despre sancţiuni, şi va sosi momentul pentru acest lucru.
EnglishMr President, it is a pity you only spoke about keeping to time just before my speech.
Dle Preşedinte, este păcat că aţi vorbit despre încadrarea în timp exact înainte ca eu să iau cuvântul.
EnglishHere in our Parliament, we complain all the time about citizens' disinterest in the European Union.
Aici, în Parlamentul nostru, ne plângem mereu de dezinteresul cetățenilor față de Uniunea Europeană.
EnglishI should like to conclude with a word about the time frame.
Doresc să închei cu o observaţie privind intervalul de timp.
EnglishWe have been talking for a long time about the strategic importance of the shipbuilding industry in Europe.
De mult timp vorbim despre importanța strategică a industriei construcțiilor de nave în Europa.
EnglishIt is about time this issue was discussed in Parliament.
Era timpul ca această problemă să fie discutată în Parlament.
EnglishIf we are going to tackle climate change, it is about time we put our own house in order.
Dacă vrem să abordăm problema schimbărilor climatice, cred că a venit momentul să începem de la instituţia noastră.
EnglishYou can turn this request on or off to express your preference about tracking at any time.
Puteți să activați sau să dezactivați această solicitare oricând, pentru a vă exprima preferința despre monitorizare.