Traducere engleză-română pentru "about-turn"

EN

"about-turn" română traducere

volume_up
about-turn {substantiv}
EN

about-turn {substantiv}

volume_up
about-turn (dar şi: bend, curbside, curve, curved shape)
about-turn (dar şi: return, throwback)
about-turn

Exemple de folosire pentru "about-turn" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor more info about this setting, see Turn sharing on or off.
Pentru mai multe informații despre această setare, consultați Activarea sau dezactivarea partajării.
EnglishFor more info about network sharing, see Turn sharing on or off.
Pentru informații suplimentare despre partajarea în rețea, consultați Activarea sau dezactivarea partajării.
EnglishI would still like to believe in an about-turn by Europe.
Mi-ar plăcea să cred încă într-o reînviere a Europei.
EnglishThe government of the Federal Republic of Germany - led by the Federal Chancellor - has done a complete about-turn.
Guvernul Republicii Federale Germania - condus de cancelarul federal - și-a schimbat complet opinia.
EnglishFor more info about network sharing, see Turn sharing on or off.
Pentru mai multe informații despre partajarea în rețea, consultați adaptoarele de rețea, consultați Activarea sau dezactivarea partajării.
EnglishThis about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Această schimbare radicală de opinie nu trebuie să ducă la o schimbare de direcție care să afecteze echilibrul instituțiilor europene.
EnglishIf you are unsure about how to turn on the Bluetooth adapter or whether your computer has a built-in Bluetooth adapter, check the manual for your computer or the manufacturer's website.
Dacă nu știți sigur cum să activați adaptorul Bluetooth sau dacă există un adaptor Bluetooth încorporat în computer, consultați manualul computerului sau site-ul Web al producătorului.