Traducere engleză-română pentru "above all"

EN

"above all" română traducere

EN

above all {adjectiv}

volume_up
above all
Above all, however, it is also being conducted to the detriment of wages.
Mai presus de toate, totuși, este desfășurată în detrimentul salariilor.
In this context, innovation is a necessity but, above all, it is a priority.
În acest context, inovarea este o necesitate, dar, mai presus de toate, o prioritate.
We believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Credem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.

Exemple de folosire pentru "above all" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Credem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Ca medic, aş dori să subliniez înainte de toate impactul asupra sănătăţii umane.
EnglishFor all the above reasons, I did not vote for the report, but rather abstained.
Din motivele menționate anterior, nu am votat pentru raport, ci m-am abținut.
EnglishAbove all, I see the education of children and young people as the solution.
Mai presus de toate, consider că soluţia este educarea copiilor şi a tinerilor.
EnglishThere is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
Aici este nevoie de clarificare şi, mai presus de toate, de transparenţă completă.
EnglishAt this point, I would like to thank my colleagues and, above all, the rapporteurs.
În acest moment, aş dori să le mulţumesc colegilor mei şi, în special, raportorilor.
EnglishI hope that the Member States, above all Italy, transpose the legislation very quickly.
Sper ca statele membre, în special Italia, să transpună legislația foarte rapid.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Principalul aspect-cheie este legătura dintre măsurile preventive și cele corective.
EnglishI am referring above all to the very poor countries of the third world.
E vorba în primul rând de țările deosebit de sărace din așa-numita lume a treia.
EnglishIn this context, innovation is a necessity but, above all, it is a priority.
În acest context, inovarea este o necesitate, dar, mai presus de toate, o prioritate.
EnglishThe cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
Cooperarea a fost constructivă şi rezultatele sunt, mai presus de toate, semnificative.
EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Spectrul reprezintă însă o resursă limitată și mai ales un bun public.
EnglishFor all the above reasons, which are clearly explained in the report, I voted in favour.
Din toate motivele de mai sus, care sunt clar explicate în raport, am votat pentru.
EnglishWe are doing that and we are very committed to reciprocity above all.
Facem acest lucru și, mai presus de toate, suntem foarte devotați reciprocității.
EnglishAbove all, we must highlight the importance of preventing the disease.
Mai presus de toate, trebuie să subliniem importanța prevenirii acestei bolii.
EnglishIt is, above all, a tremendous chance for democracy and civil rights.
Este, mai presus de toate, o șansă imensă pentru democrație și drepturi civile.
EnglishIt is above all to set out potential improvements in its operations.
Mai presus de toate, îşi propune să stabilească îmbunătăţiri în acţiunile sale.
EnglishI appreciate that above all, the Council wants to look ahead, not back.
Apreciez că, mai presus de toate, Consiliul doreşte să privească înainte, nu înapoi.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Mai presus de toate, această directivă nu rezolvă problema evaluării activităţilor bancare.
EnglishIt is thus absolutely clear that there is an urgent need, above all, for consistent action.
Este, prin urmare, foarte clar că avem nevoie urgent de o acţiune consecventă.

Sinonime (în engleză) pentru "above all":

above all

Traduceri similare în dicționarul englez-român

above adverb
above prepoziţie
Romanian
all pronume
all adjectiv
Romanian
not at all adverb
Romanian
after all adverb
all in all adverb
Romanian
at all adverb
Romanian
to be in all verb
Romanian