Traducere engleză-română pentru "abovementioned"

EN

"abovementioned" română traducere

EN

abovementioned {adjectiv}

volume_up
abovementioned (dar şi: aforementioned)
Has the Council discussed the above-mentioned issues with the Lithuanian authorities?
A discutat Consiliul aspectul menționat mai sus cu autoritățile lituaniene?
The monitoring committee of the abovementioned operational programme will establish the criteria for selecting the beneficiary of these funds.
Criteriile de selecție cu privire la beneficiarul acestui fond vor fi decise de către comisia de monitorizare a programului operațional menționat mai sus.

Exemple de folosire pentru "abovementioned" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIs the Commission aware of the above-mentioned violation of international law?
Este Comisia la curent cu încălcările de mai sus ale dreptului internațional?
EnglishIs the Council aware of the above-mentioned violation of international law?
Este Consiliul la curent cu încălcările de mai sus ale dreptului internaţional?
EnglishHas the Council discussed the above-mentioned issues with the Lithuanian authorities?
A discutat Consiliul aspectul menționat mai sus cu autoritățile lituaniene?
EnglishHas the Council discussed the above-mentioned issues with the Lithuanian authorities?
A discutat Consiliul aspectele de mai sus cu autorităţile lituaniene?
English– Does the Commission agree with the abovementioned recommendation of the European Parliament?
- Este Comisia de acord cu recomandarea Parlamentului European menționată mai sus?
EnglishI abstained because of the abovementioned contradictions in the report.
M-am abținut din cauza contradicțiilor din raport menționate anterior.
EnglishAll the abovementioned issues are timely and I voted in favour.
Toate problemele menţionate mai sus sunt de actualitate şi am votat în favoarea raportului.
EnglishI therefore declare my vote against the abovementioned report.
Prin urmare, votez împotriva raportului menţionat anterior.
EnglishI do not endorse the above-mentioned proposal, because in my view it could weaken the Commission's proposal.
Nu aprob propunerea menţionată anterior, deoarece, în opinia mea, ar putea atenua propunerea Comisiei.
EnglishIn order for the EU to negotiate with non-Member States, they must respect all the abovementioned issues.
Pentru ca UE să negocieze cu ţările terţe, acestea trebuie să respecte toate cerinţele menţionate mai sus.
EnglishIn order for the EU to negotiate with non-member countries, the latter must respect all the abovementioned.
Pentru ca UE să negocieze cu ţările terţe, acestea trebuie să respecte toate cerinţele menţionate mai sus.
EnglishThis report and the agreement it stands for meet the abovementioned European Parliament demands.
Acest raport şi acordul pe care îl reprezintă îndeplinesc cerinţele impuse de Parlamentul European menţionate mai sus.
EnglishIn order for the EU to negotiate with third countries, they must comply with all the abovementioned requirements.
Pentru ca UE să negocieze cu ţările terţe, acestea trebuie să respecte toate cerinţele menţionate mai sus.
EnglishAll the abovementioned goals are of the utmost importance in terms of strengthening security in poorer regions.
Toate obiectivele menţionate mai sus au o importanţă deosebită în ceea ce priveşte consolidarea securităţii în regiunile mai sărace.
EnglishWhat is the message that the EU will deliver at the G20 Summit in April, in particular on the abovementioned issues?
Care este mesajul pe care îl va transmite UE în cadrul summit-ului G20 din aprilie, în special referitor la aspectele mai sus menționate?
EnglishIn connection with the above, I believe that it is necessary to carry out a detailed analysis and evaluation of the abovementioned standards.
Legat de cele de mai sus, consider că se impune o analiză detaliată şi o evaluare a standardelor menţionate anterior.
EnglishAlthough the Court's principles are fully applicable, certain 'grey' areas have now been clarified by the above-mentioned report.
Deşi principiile Curţii sunt pe deplin aplicabile, anumite domenii rămase incerte sunt acum clarificate de raportul sus menţionat.
EnglishIf so, please state the amount per year, whether the irregularities concern these funds, and the ways in which EU money has been involved in the abovementioned corruption case?
Ce măsuri concrete intenționează Comisia să întreprindă?
EnglishTaking into account the fact that the Committee's report contains all the above-mentioned proposals, I decided to vote in favour of its adoption.
Ţinând cont de faptul că raportul Comisiei conţine toate propunerile menţionate mai sus, am decis să votez în favoarea adoptării sale.
EnglishThe monitoring committee of the abovementioned operational programme will establish the criteria for selecting the beneficiary of these funds.
Criteriile de selecție cu privire la beneficiarul acestui fond vor fi decise de către comisia de monitorizare a programului operațional menționat mai sus.