EN

abroad {adverb}

volume_up
It is often not extreme poverty that motivates parents to work abroad.
Adesea, nu extrema sărăcie îi motivează pe părinţi să lucreze în străinătate.
We would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Vedeam în mod regulat la televizor imagini ale familiilor abandonate în străinătate.
Residence rights/formalities when working abroad
Formalităţi/drepturi de reşedinţă pentru persoanele care lucrează în străinătate
This is also important in order to regain society's trust both in their own country and abroad.
Este un aspect important şi pentru a recâştiga încrederea societăţii, atât în ţară, cât şi peste hotare.
Offsets aim at fostering the industry of the Member State which purchases defence equipment abroad.
Compensaţiile au drept scop dezvoltarea industriei statului membru care achiziţionează echipament de apărare peste hotare.
One way for companies to boost their competitiveness and expand their activities at home or abroad is by acquiring another company.
Cumpărarea altei companii este una dintre modalităţile prin care companiile existente îşi pot ameliora competitivitatea şi extinde activităţile, în ţară sau peste hotare.

Exemple de folosire pentru "abroad" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Nu doar ruşii se referă la aceste ţări cu termenul de "vecinătate apropiată".
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nu putem lucra în direcţia unificării Europei în timp ce încurajăm divizarea Chinei.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Este o formulă care facilitează munca în străinătate pe o perioadă limitată.
EnglishWe would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Vedeam în mod regulat la televizor imagini ale familiilor abandonate în străinătate.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
În 1989, am știut, fără îndoială, și am avut consultări cu multe persoane din străinătate.
EnglishLearn about your rights and options for working in Romania or abroad.
Află despre drepturile şi opţiunile tale de a lucra în ţară sau în străinătate.
EnglishIt is often not extreme poverty that motivates parents to work abroad.
Adesea, nu extrema sărăcie îi motivează pe părinţi să lucreze în străinătate.
EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Uneori, venitul obţinut pe durata detaşării poate fi impozitat în ţara gazdă.
EnglishThey will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
Ele vor putea desfăşura activităţi comerciale în străinătate la fel de uşor ca în propria ţară.
EnglishIf you've been seconded abroad, you are advised to seek additional information.
Dacă aţi fost detaşat în străinătate, încercaţi să aflaţi cât mai multe informaţii suplimentare.
EnglishIn addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
Mai mult, 17% preconizează că vor lucra în străinătate în viitor.
EnglishTake, for example, our diplomatic services, our embassies abroad.
Luaţi, de exemplu, serviciile noastre diplomatice, ambasadele din străinătate.
EnglishWe need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
Trebuie să extindem posibilităţile tuturor oamenilor de a acumula experienţă în străinătate.
EnglishThis section is about getting your professional qualifications recognised so you can work abroad.
Această secţiune prezintă procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale.
EnglishAre you ready and willing to spend between 2 and 12 months abroad as a volunteer?
Sunteţi gata să lucraţi ca voluntar în străinătate, pentru o perioadă cuprinsă între 2 şi 12 luni?
EnglishYES - Your being posted abroad to work does not affect your family's health insurance.
DA   - detaşarea în străinătate nu afectează asigurarea de sănătate a familiei dumneavoastră.
EnglishLearn about your rights and options for working in France or abroad.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishIt gives you the opportunity to travel and live abroad, while doing something worthwhile.
Totuşi, ea poate fi accesată la acest moment în engleză şi în limba ţării pe care ai ales-o.
EnglishWe should also prevent imports of subsidised coal from abroad.
De asemenea, ar trebui să prevenim importul de cărbune subvenționat din străinătate.
EnglishWork and study abroad may be beneficial to Lithuania's young people and our country.
Lucrul și studiul în străinătate ar putea să fie benefice tinerilor din Lituania și țării noastre.

Sinonime (în engleză) pentru "abroad":

abroad