EN

absence {substantiv}

volume_up
absence (dar şi: truancy)
I think it is the Presidency that stands indicted tonight for their absence.
Cred că absenţa Preşedinţiei în această seară este reprobabilă.
I agree that the Council's absence from this debate is unsatisfactory.
Sunt de acord că absenţa Consiliului de la această dezbatere este nesatisfăcătoare.
Poverty means an absence of power, opportunities and security.
Sărăcia înseamnă absenţa puterii, a oportunităţilor şi a securităţii.
An accompanying feature is the absence of social insurance for these people.
Se remarcă, de asemenea, lipsa protecţiei sociale pentru aceste persoane.
The guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Lipsa ghidului poate fi utilizată de către statele membre ca un motiv de întârziere.
In the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
În lipsa unui buget autonom, Agenția este, de facto, integrată în structurile Comisiei.

Exemple de folosire pentru "absence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishACTA risks becoming known as the 'Absence of Commission Transparency Agreement'.
ACTA riscă să devină cunoscut ca "Acordul lipsei de transparenţă a Comisiei”.
EnglishAn accompanying feature is the absence of social insurance for these people.
Se remarcă, de asemenea, lipsa protecţiei sociale pentru aceste persoane.
EnglishThe absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.
Absența unei legi-cadru încurajează falsificarea, care este un act de crimă organizată.
EnglishThe guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Lipsa ghidului poate fi utilizată de către statele membre ca un motiv de întârziere.
EnglishI agree that the Council's absence from this debate is unsatisfactory.
Sunt de acord că absenţa Consiliului de la această dezbatere este nesatisfăcătoare.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Mă întreb cum am pitea aborda o problemă atât de sensibilă în absența unui astfel de studiu.
EnglishThe Council is very conspicuous by its absence, as are the leaders of the political parties.
Consiliul se face remarcat prin absenţă, la fel ca şi liderii partidelor politice.
EnglishAdvantages of wireless networks include mobility and the absence of unsightly wires.
Printre avantajele rețelelor fără fir se numără mobilitatea și absența cablurilor inestetice.
EnglishI am sure that you would wish to do that, especially in his absence.
Sunt convins că doriţi să faceţi acest lucru acum, mai ales în absenţa sa.
EnglishAbsence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.
Absenţa concurenţei este nocivă atât pentru consumatori, cât şi pentru întreaga economie.
EnglishUnfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Din păcate, Preşedinţia Consiliului a ieşit în evidenţă prin absenţa sa.
EnglishMr President, my job has not been easy given the Council's absence.
Dle preşedinte, rolul meu nu a fost uşor, dată fiind absenţa Consiliului.
EnglishHowever, I regret the absence of the Portuguese language in the European patent arrangements.
Regret însă absenţa limbii portugheze din regimul lingvistic privind brevetul european.
EnglishI think it is the Presidency that stands indicted tonight for their absence.
Cred că absenţa Preşedinţiei în această seară este reprobabilă.
EnglishHowever, we know full well that this is almost impossible in the absence of a legal basis.
Totuși, știm foarte bine că acest lucru este aproape imposibil în lipsa unui temei juridic.
EnglishIn the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
În lipsa unui buget autonom, Agenția este, de facto, integrată în structurile Comisiei.
EnglishNeedless to say, I regret the absence of the Council, and of the Czech Presidency in particular.
Se înţelege de la sine, regret absenţa Consiliului, şi în special a Preşedinţiei cehe.
EnglishBut the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!
Însă este sigur că verificările privind o asemenea creştere a traficului lipsesc cu desăvârşire!
EnglishHowever, in the absence of a binding agreement, what would our modus operandi be going forward?
Totuşi, în absenţa unui acord obligatoriu, cum ar putea avansa modul nostru de operare?
EnglishAll the same, I regret the absence of concrete measures and of a genuine development strategy.
Totodată, regret absenţa măsurilor concrete şi a unei adevărate strategii de dezvoltare.

Sinonime (în engleză) pentru "absence":

absence
absence seizure
English
absence without leave
leave of absence
English