EN

absolutely {adverb}

volume_up
absolutely (dar şi: unquestionably, utterly)
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Acestea sunt bariere absolut clare care trebuie demontate sistematic...
They are absolutely crucial to agriculture and food production.
Acestea sunt absolut esențiale pentru agricultură și pentru producția alimentară.
I would emphasise the need for more CE marking, which is absolutely essential.
Aş sublinia necesitatea consolidării marcajului CE, care este absolut esenţial.
It was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Este rezultatul unor acte de violenţă pe care le condamnăm în mod absolut şi categoric.
The crisis must absolutely not be used to extend EU competences.
În mod categoric, criza nu trebuie să fie folosită pentru a extinde competențele UE.
That is something we must absolutely build on with other partners.
Este ceva ce trebuie să construim categoric cu alţi parteneri.
absolutely
volume_up
neapărat {adv.} (absolut)
This absolutely must be changed with a new proposal for a directive.
Acest lucru trebuie neapărat schimbat printr-o nouă propunere de directivă.
We absolutely must lay the ghost of protectionism to rest.
Spectrul protecţionismului trebuie neapărat pus deoparte.
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
Schimbarea nu asigură neapărat progresul, însă progresul are nevoie absolută de schimbare.
absolutely
absolutely (dar şi: unconditionally)
absolutely (dar şi: totally, utterly)
absolutely (dar şi: completely, thoroughly)

Exemple de folosire pentru "absolutely" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Este absolut clar că excluderea voluntară nu are nimic în comun cu flexibilitatea.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Trebuie să fim absolut siguri că vom continua să reacționăm într-un mod adecvat.
EnglishI would emphasise the need for more CE marking, which is absolutely essential.
Aş sublinia necesitatea consolidării marcajului CE, care este absolut esenţial.
EnglishAll of these are new developments that are, as a minimum, absolutely necessary.
Toate acestea constituie noi evoluții care reprezintă minimul absolut necesar.
EnglishI think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.
Cred că revizuirea acestui al șaptelea program-cadru este extrem de importantă.
EnglishWithout it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
Fără acesta, nu vom avea absolut niciun control democratic asupra acestor proceduri.
EnglishIn other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
Altfel spus, trebuie să evităm cu orice preţ greşelile Strategiei de la Lisabona.
EnglishOf course, Mrs Schroedter, this is a critical dialogue; that is absolutely clear.
Desigur, dnă Schroedter, acesta este un dialog critic; acest lucru este foarte clar.
EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Vă faceţi că nu auziţi niciunul din argumentele noastre: este absolut de neînţeles.
EnglishIs it not, in fact, absolutely necessary for this House to debate this issue?
Nu este oare, de fapt, absolut necesar ca acest Parlament să dezbată acest aspect?
EnglishI am absolutely sure that the European Union and the Commission can do that.
Sunt pe deplin convins că Uniunea Europeană și Comisia pot realiza acest lucru.
EnglishWhat Mr Geier said is absolutely correct, but we are not calling that into question.
Ceea ce a spus dl Geier este absolut corect, dar nu punem la îndoială acest lucru.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
După care a urmat o replică de 6,6 grade, care a fost ea însăşi absolut devastatoare.
EnglishMr Barroso, you made absolutely no mention of the failures of the Lisbon Strategy.
Domnule Barroso, nu aţi menţionat absolut deloc eşecurile Strategiei de la Lisabona.
EnglishIn conclusion, continued support for the peace programme is absolutely essential.
În concluzie, este absolut necesar să se continue sprijinirea programelor pentru pace.
EnglishYou are absolutely right in what you say and I cannot but agree with you.
Aveți totală dreptate în ceea ce spuneți și nu pot decât să fiu de acord du dvs.
EnglishIn this respect, I believe that support for SMEs is absolutely imperative.
În această privinţă, cred că sprijinul acordat IMM-urilor este absolut imperativ.
EnglishIn our opinion, the approach taken by the rapporteur is absolutely right.
După părerea noastră, abordarea adoptată de către raportor este absolut corectă.
EnglishI feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Consider că acum este momentul potrivit pentru discutarea acestei probleme.
EnglishIt is absolutely nothing to do with a lack of respect - quite the contrary, in fact.
Acest lucru nu are deloc legătură cu lipsa de respect - de fapt, dimpotrivă.

Sinonime (în engleză) pentru "absolutely":

absolutely
absolute
absoluteness
absolution
absolutism