Traducere engleză-română pentru "absolutely not"

EN

"absolutely not" română traducere

volume_up
absolutely not {adv.} [exemplu]
EN

absolutely not {adverb} [exemplu]

volume_up
absolutely not
Indeed, I believe that they absolutely do not need it seeing as they travel the world with their brands.
Într-adevăr, eu cred că ele categoric nu au nevoie de ea, observând cum călătoresc în lume cu mărcile lor.

Exemple de folosire pentru "absolutely not" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Este absolut clar că excluderea voluntară nu are nimic în comun cu flexibilitatea.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Trebuie să fim absolut siguri că vom continua să reacționăm într-un mod adecvat.
EnglishI would emphasise the need for more CE marking, which is absolutely essential.
Aş sublinia necesitatea consolidării marcajului CE, care este absolut esenţial.
EnglishAll of these are new developments that are, as a minimum, absolutely necessary.
Toate acestea constituie noi evoluții care reprezintă minimul absolut necesar.
EnglishI think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.
Cred că revizuirea acestui al șaptelea program-cadru este extrem de importantă.
EnglishWithout it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
Fără acesta, nu vom avea absolut niciun control democratic asupra acestor proceduri.
EnglishIn other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
Altfel spus, trebuie să evităm cu orice preţ greşelile Strategiei de la Lisabona.
EnglishOf course, Mrs Schroedter, this is a critical dialogue; that is absolutely clear.
Desigur, dnă Schroedter, acesta este un dialog critic; acest lucru este foarte clar.
EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Vă faceţi că nu auziţi niciunul din argumentele noastre: este absolut de neînţeles.
EnglishIs it not, in fact, absolutely necessary for this House to debate this issue?
Nu este oare, de fapt, absolut necesar ca acest Parlament să dezbată acest aspect?
EnglishI am absolutely sure that the European Union and the Commission can do that.
Sunt pe deplin convins că Uniunea Europeană și Comisia pot realiza acest lucru.
EnglishWhat Mr Geier said is absolutely correct, but we are not calling that into question.
Ceea ce a spus dl Geier este absolut corect, dar nu punem la îndoială acest lucru.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
După care a urmat o replică de 6,6 grade, care a fost ea însăşi absolut devastatoare.
EnglishMr Barroso, you made absolutely no mention of the failures of the Lisbon Strategy.
Domnule Barroso, nu aţi menţionat absolut deloc eşecurile Strategiei de la Lisabona.
EnglishIn conclusion, continued support for the peace programme is absolutely essential.
În concluzie, este absolut necesar să se continue sprijinirea programelor pentru pace.
EnglishYou are absolutely right in what you say and I cannot but agree with you.
Aveți totală dreptate în ceea ce spuneți și nu pot decât să fiu de acord du dvs.
EnglishIn this respect, I believe that support for SMEs is absolutely imperative.
În această privinţă, cred că sprijinul acordat IMM-urilor este absolut imperativ.
EnglishIn our opinion, the approach taken by the rapporteur is absolutely right.
După părerea noastră, abordarea adoptată de către raportor este absolut corectă.
EnglishI feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Consider că acum este momentul potrivit pentru discutarea acestei probleme.
EnglishIt is absolutely nothing to do with a lack of respect - quite the contrary, in fact.
Acest lucru nu are deloc legătură cu lipsa de respect - de fapt, dimpotrivă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

not adverb
Romanian
not pronume
Romanian
absolutely adverb
believe it or not
have not substantiv