Traducere engleză-română pentru "to absolve of"

EN

"to absolve of" română traducere

RO
EN

to absolve of {verb}

volume_up
to absolve of
volume_up
a scuti {vb.} (a absolvi de)

Exemple de folosire pentru "to absolve of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
De fapt, el încearcă să absolve de vină activitatea teroristă a Hamasului.
EnglishHistory does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
Istoria îl absolvă pentru revolta sa împotriva tiraniei, iar apoi împotriva embargoului impus de Statele Unite.
EnglishHowever, the Russian report bears all the marks of a political game which aims to absolve the Russians of any blame.
Cu toate acestea, raportul Rusiei este impregnat cu toate semnele unui joc politic care vizează să absolve Rusia de orice vină.
EnglishThe EU Presidency cannot absolve you from criticism; moreover, you should lead by example in adhering to the fundamental values of the EU.
Președinția UE nu vă poate absolvi de critici; mai mult, ar trebui să fiți un exemplu prin aderarea la valorile fundamentale ale UE.
EnglishHistory will absolve us.
EnglishIt represents a vision of the future, but it does not absolve the Member States from the responsibility of putting in place safety measures which are already available on a national level.
Acesta reprezintă o viziune a viitorului, dar nu absolvă statele membre de responsabilitatea de a pune în practică măsuri de siguranţă care sunt deja disponibile la un nivel naţional.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
to take care of verb
to deprive of verb
to think of verb
Romanian
to get rid of verb
to take hold of verb
Romanian