Traducere engleză-română pentru "absorbed"

EN

"absorbed" română traducere

volume_up
absorber {substantiv}
EN

absorbed {participiu trecut}

volume_up
absorbed (dar şi: absorbed in)
Nu ştiu dacă am absorbit Marea Britanie.
Secondly, it is the only kind of aid for which we can be sure that it will be absorbed in an optimal way.
În al doilea rând, acesta este singurul tip de ajutor de care putem fi siguri că va fi absorbit într-un mod optim.
Dichloromethane is easily absorbed by the human body, it is highly toxic and carcinogenic, and is responsible for many cases of poisoning, including fatal accidents.
Diclormetanul este uşor absorbit de corpul uman, este foarte toxic şi cancerigen şi este responsabil pentru multe cazuri de otrăvire, inclusiv accidente fatale.

Exemple de folosire pentru "absorbed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the current economic situation, increases in these budgets cannot be absorbed.
În situația economică actuală, creșterile acestor bugete nu pot fi absorbite.
EnglishProduction is currently well absorbed by the internal market and exports.
Producţia este în prezent bine absorbită de piaţa internă şi exporturi.
EnglishThe question is whether it will be possible for this money to be absorbed.
Întrebarea este dacă va fi posibil ca acești bani să fie absorbiți.
EnglishThere are far too few of these newcomers, and many of them have been absorbed by large companies.
Numărul lor este extrem de mic şi mulţi dintre ei au fost preluaţi de marile întreprinderi.
EnglishThe country lost its independence by being absorbed into the Soviet sphere of influence for decades.
Țara și-a pierdut independența fiind absorbită în sfera de influență sovietică timp de decenii.
EnglishSecondly, it is the only kind of aid for which we can be sure that it will be absorbed in an optimal way.
În al doilea rând, acesta este singurul tip de ajutor de care putem fi siguri că va fi absorbit într-un mod optim.
EnglishIn fact, these reductions in costs have been entirely absorbed by the financial industry and the banks.
De fapt, aceste reduceri de costuri au fost absorbite în totalitate de către industria financiară şi de către bănci.
EnglishWe are interested and associated but not absorbed.
Suntem interesaţi şi asociaţi, dar nu absorbiţi.
EnglishAnd I do not know if France wants to be absorbed.
Şi nu ştiu dacă Franţa doreşte să fie absorbită.
EnglishThe people who have come from other EU Member States have been welcome and have been absorbed into the labour market.
Persoanele care au sosit din alt stat membru au fost binevenite şi au fost absorbite pe piaţa forţei de muncă.
EnglishAnd I hope Sweden will never be absorbed.
Şi sper că Suedia nu va fi niciodată absorbită.
EnglishI do not know if we have absorbed Britain.
EnglishSo, overall in 2008, only a slight overall increase was realised and markets have absorbed that reasonably well.
În consecinţă, pe ansamblu, în 2008 s-a înregistrat doar o uşoară creştere totală, pieţele amortizând acest lucru într-un mod destul de acceptabil.
EnglishFirstly, I would like to know whether the pledged money has arrived - the money that was promised - and whether it was disbursed and absorbed.
În primul rând, aș dori să știu dacă banii garantați au sosit - banii care au fost promiși - și dacă au fost plătiți și absorbiți.
EnglishFor Greece to start to grow out of the fiscal crisis, part of the debt burden should be forgiven and absorbed by creditors, public and private alike.
Pentru ca Grecia să iasă din criza fiscală, o parte a datoriei ar trebui iertată și absorbită de către creditori, publici și privați deopotrivă.
EnglishThe current challenge, as mentioned in the report, is to ensure that EU funds are fully absorbed and are used in a way that will benefit the Roma people.
Actuala provocare, astfel cum este menționată în raport, constă în a garanta că fondurile comunitare sunt folosite în totalitate și în beneficiul populației rome.
EnglishDichloromethane is easily absorbed by the human body, it is highly toxic and carcinogenic, and is responsible for many cases of poisoning, including fatal accidents.
Diclormetanul este uşor absorbit de corpul uman, este foarte toxic şi cancerigen şi este responsabil pentru multe cazuri de otrăvire, inclusiv accidente fatale.
EnglishIt provides that, in future, silent capital contributions will no longer fully count as core capital, although they can be fully absorbed in the event of liquidity.
Acesta prevede ca, în viitor, aporturile de capital nu vor mai conta ca un capital de bază, deşi acestea pot fi absorbite în întregime în eventualitatea lichidării.
EnglishThis report proposes the setting up of a Union of non-European countries that could be later absorbed into the Union; that is what this report is really all about.
Acest raport propune crearea unei Uniuni a ţărilor nemembre ale Uniunii Europene care mai târziu ar putea fi absorbite în Uniune; despre acest lucru este de fapt vorba în acest raport.

Sinonime (în engleză) pentru "absorbed":

absorbed
absorbent
absorbing