Traducere engleză-română pentru "to abstain"

EN

"to abstain" română traducere

volume_up
abstainer {substantiv}
RO
EN

to abstain [abstained|abstained] {verb intranzitiv}

volume_up
to abstain (dar şi: to restrain, to refrain)
Unfortunately, as amended, this resolution is no longer based on proven facts and the EPLP regretfully has no option but to abstain.
Din păcate, aşa cum este modificată, această rezoluţie nu se mai bazează pe fapte reale, iar EPLP nu are, din păcate, decât opţiunea de a se abţine.

Exemple de folosire pentru "to abstain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs this report fails to offer any reversal of the trend, I decided to abstain.
Întrucât acest raport nu oferă o inversare a tendinței, am decis să mă abțin.
EnglishFor these reasons the ECR Group has decided to abstain on this resolution.
Din aceste motive, Grupul ECR a decis să se abţină în cazul prezentei rezoluţii.
EnglishIn the meantime, 25 countries out of 27 fell into line, which has led me to abstain.
Între timp, 25 din cele 27 de state s-au conformat, motiv pentru care m-am abţinut.
EnglishIn the hope of a good positive vote tomorrow, I will abstain from further comment.
În speranța unui vot pozitiv mâine, mă voi abține de la alte comentarii.
EnglishThese aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
Aceste aspecte nu sunt abordate de raport, aşadar am ales să mă abţin.
EnglishFinally, with regard to the 'safe third country' concept, I chose to abstain.
În cele din urmă, în ceea ce privește conceptul de "țară terță sigură”, am ales să mă abțin.
EnglishFor this reason, I have decided to abstain rather than voting against the report.
Din acest motiv, am decis mai degrabă să mă abțin de la vot decât să votez împotriva raportului.
EnglishTherefore we have had to abstain in the vote today on this report.
Prin urmare, astăzi a trebuit să ne abținem de la votul privind acest raport.
EnglishThe fact that such a risk cannot be ruled out meant I had to abstain from the vote.
Din cauza faptului că un astfel de risc nu poate fi eliminat, a trebuit să mă abțin de la vot.
EnglishHowever, specific measures need to be strengthened and I had to abstain.
Totuşi, măsurile specifice trebuie consolidate, de aceea m-am abţinut.
EnglishWe are going to abstain on this report as well, for a number of reasons.
Ne vom abţine şi cu privire la acest raport, dintr-o serie de motive.
EnglishFor this reason, I have decided to abstain and not to vote for my fellow Member's report.
Din acest motiv, am decis să mă abţin şi să nu votez pentru raportul colegei mele deputate.
EnglishThis has led me not to vote against it, but rather to abstain.
Acest lucru m-a determinat să nu votez împotrivă şi, mai degrabă, să mă abţin.
EnglishMoreover, I preferred to abstain during the vote on this report.
Mai mult decât atât, am preferat să mă abţin în timpul votului privind acest raport.
EnglishThe possibility of a different interpretation led me to choose to abstain.
Posibilitatea unei interpretări diferite mă determină să mă abțin.
EnglishI have taken a prudent approach and decided to abstain on Mrs Ţicău's report.
Am adoptat o atitudine prudentă și am decis să mă abțin de la vot în cazul raportului dnei Țicău.
EnglishOn that basis I felt it appropriate to abstain on this report.
Pe această bază, am simţit că este adecvat să mă abţin de la votarea acestui raport.
EnglishI then chose to abstain in the final vote on the new tobacco duties.
Prin urmare, am decis să mă abţin de la votul final privind noile accize asupra tutunului.
EnglishAs usual, in the vote you may vote for or against the candidate, or abstain.
Ca de obicei, în cadrul votului, puteţi vota pentru sau împotriva candidatului sau vă puteţi abţine.
EnglishIn this respect, I express my objection and abstain from this vote.
În această privință, îmi exprim obiecția și mă abțin de la acest vot.

Sinonime (în engleză) pentru "abstainer":

abstainer