EN

abstract {substantiv}

volume_up
abstract (dar şi: compendium)
abstract (dar şi: extract)
RO

abstract {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
abstract (dar şi: platonic, extract)
Acesta nu este doar un concept abstract; este unul care afectează vieţile oamenilor.
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Acesta nu este un aspect juridic abstract; este un argument real.
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
Conceptul în sine rămâne însă atât de vast şi de abstract, încât ar fi de dorit câteva lămuriri.
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
2. Artă
abstract
volume_up
non-objective {adj.}

Exemple de folosire pentru "abstract" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Acesta nu este doar un concept abstract; este unul care afectează vieţile oamenilor.
EnglishThe development of EU policies should not be purely based on abstract statistics.
Elaborarea politicilor UE nu ar trebui să se bazeze pur şi simplu pe statistici abstracte.
EnglishThis is not an abstract point of law; it is a real argument.
Acesta nu este un aspect juridic abstract; este un argument real.
EnglishHowever, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Conceptul în sine rămâne însă atât de vast şi de abstract, încât ar fi de dorit câteva lămuriri.
EnglishDemocracy and freedom are not simply abstract concepts.
Democrația și libertatea nu sunt doar simple concepte abstracte.
EnglishDiffusion creates mysterious and beautiful abstract designs in this free Windows desktop theme.
Difuziunea creează modele abstracte misterioase și frumoase în această temă gratuită Windows pentru desktop.
EnglishWe are speaking now about privacy in the era of the Internet and not privacy as an abstract notion.
Discutăm despre confidenţialitate în era internetului şi nu despre confidenţialitate ca noţiune abstractă.
EnglishWe cannot and should not legislate in the abstract.
Nu putem şi nu trebuie să legiferăm concepte abstracte.
EnglishThe EU affects EU citizens very often in an abstract way and its institutions are very difficult to understand.
UE afectează cetăţenii UE foarte des şi într-o măsură abstractă, iar instituţiile sale sunt foarte greu de înţeles.
EnglishEuropean institutions, including Parliament, are far too abstract for the Community's citizens at the current moment.
Instituţiile europene, inclusiv Parlamentul, sunt mult prea abstracte pentru cetăţeanul comunitar în acest moment.
EnglishWe cannot legislate in the abstract!
Noi nu putem să emitem legi fără niciun fel de baze!
EnglishWe must switch the focus from the fight against corruption, which is some abstract notion, to the fight against the corrupt.
Noi trebuie să deplasăm accentul de pe lupta împotriva corupţiei, care este o abstracţiune, pe lupta împotriva corupţilor.
EnglishThis is not an abstract statement.
EnglishDramatic abstract designs suggestive of smoke, gears, feathers, and circuits are featured in this free theme for Windows.
Proiecte abstracte dramatice care sugerează fum, roți dințate, pene și circuite sunt cuprinse în această temă gratuită pentru Windows.
EnglishHowever, the criteria must be clear and apply to all, and not get confused with abstract, moralistic criteria or become politicised.
Cu toate acestea, criteriile trebuie să fie clare și să se aplicate tuturor și să nu devină criterii confuze, abstracte, etice sau să fie politizate.
EnglishIt recognised that this is not an abstract economic debate, but a crisis that affects Europeans, their livelihoods and their well-being.
Este recunoscut faptul că nu este o dezbatere economică abstractă, ci o criză care îi afectează pe europeni, mijloacele de existenţă şi bunăstarea acestora.
EnglishMany efforts and ideas which, by themselves, remain in the abstract, can now be part of a system and can be brought to fulfilment to meet specific needs.
Numeroase eforturi şi idei care, în sine, sunt abstracte, pot deveni în prezent o parte a unui sistem şi pot fi utilizate pentru a satisface nevoi specifice.
EnglishWhen we talk about Member States, it sounds like an abstract person, but it is not: it is every one of us citizens who travels, as well.
Când vorbim despre statele membre, pare că vorbim despre o persoană abstractă, dar acest lucru nu este adevărat: este vorba şi despre fiecare dintre noi, cetăţenii care călătorim.
English. - Madam President, biodiversity is not some abstract word that is used by abstruse scientists to look after some environmental peculiarity.
în numele Grupului ECR. - Doamnă preşedintă, biodiversitatea nu este un cuvânt abstract folosit de oameni de ştiinţă greu de înţeles pentru a avea grijă de vreo curiozitate a mediului.