Traducere engleză-română pentru "absurd"

EN

"absurd" română traducere

volume_up
absurd {substantiv}
RO
volume_up
absurdity {substantiv}
volume_up
absurdism {substantiv}
RO

"absurd" engleză traducere

volume_up
gol (absurd) {adj. m.}
EN
EN

absurd {adjectiv}

volume_up
It is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Este absurd ca Irlanda și Grecia să sprijine financiar Portugalia.
It is therefore absurd and cynical to say that development is not working.
Prin urmare, este absurd și cinic să afirmăm că dezvoltarea nu este posibilă.
A more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Un argument mai absurd şi mai obscur nu a putut fi găsit în această privinţă.
absurd (dar şi: bonkers, irrational)
absurd (dar şi: nonsensical)
volume_up
gol (absurd) {adj. m.}
RO

absurd {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Este absurd ca Irlanda și Grecia să sprijine financiar Portugalia.
It is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Prin urmare, este absurd și cinic să afirmăm că dezvoltarea nu este posibilă.
It is therefore absurd and cynical to say that development is not working.
Un argument mai absurd şi mai obscur nu a putut fi găsit în această privinţă.
A more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
absurd (dar şi: iraţional)
absurd (dar şi: ridicol, comic)
Aceasta se aplică deja în cazul produselor cosmetice; ar fi absurd dacă aceeaşi acţiune nu ar fi adoptată în cazul alimentelor.
This is already the case with cosmetics; it would be ludicrous if the same action were not taken for our food.
absurd (dar şi: nerezonabil)
Mi se pare absolut absurd că Grecia continuă să menţină această tiradă lungă şi, ca să fim sinceri, ridicolă împotriva numelui Macedoniei.
It seems to me blatantly absurd that Greece should continue to pursue this long-standing and, frankly, ridiculous tirade against the name of Macedonia.
absurd (dar şi: neghiob, ignorant)
absurd (dar şi: greșit, desfătuit)
2. "de obicei despre idei"
absurd (dar şi: prostesc)
volume_up
cockeyed {adj.} [engl.-amer.] [colocv.] (usually about ideas)

Exemple de folosire pentru "absurd" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would be absurd to cover their losses out of taxes paid by customers.
Ar fi absurd ca aceştia să-şi acopere pierderile din taxele plătite de clienţi.
EnglishIt is therefore absurd and cynical to say that development is not working.
Prin urmare, este absurd și cinic să afirmăm că dezvoltarea nu este posibilă.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Pe de altă parte, chiar trebuie să scăpăm de acest standard absurd de 0,7 %.
EnglishThis is completely absurd: a country with 11 million inhabitants has 100 000 soldiers!
Este complet absurd: un stat cu 11 milioane de locuitori să aibă 100 000 de soldaţi!
EnglishDo we need more information in order to understand that we are living in an absurd world?
Avem nevoie de mai multe informații pentru a înțelege că trăim într-o lume absurdă?
EnglishThe Lithuanian law is inadmissible, as it is absurd and homophobic in nature.
Legea lituaniană este inadmisibilă, întrucât este absurdă şi homofobă.
EnglishA more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Un argument mai absurd şi mai obscur nu a putut fi găsit în această privinţă.
EnglishThat is not only completely counterproductive, I also think it is absurd.
Această măsură nu este numai complet contraproductivă ci și, după părerea mea, absurdă.
EnglishIt is absurd to see that this emergency is being dealt with by only two member countries.
Este absurd să vedem că doar două țări membre se ocupă de această situație de urgență.
EnglishWe must stop squeezing them with taxes, red tape and absurd requests.
Trebuie să încetăm să le mai împovărăm cu impozite, birocrație și solicitări absurde.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Este absurd ca Irlanda și Grecia să sprijine financiar Portugalia.
EnglishI do not like homophobia, but legislating against it in community law is absurd.
Nu îmi place homofobia, însă este absurd să încercăm să adoptăm legi în dreptul comunitar în acest sens.
EnglishTo criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
Incriminarea angajatorilor din ţările noastre, într-un moment de agravare a recesiunii, este absurdă.
EnglishIn my opinion, the absurd conclusion is typical of the absurdity of so-called politicians.
În opinia mea, concluziile iraționale sunt tipice pentru absurditatea așa-zișilor politicieni.
EnglishSo we can see how absurd things sometimes are in this area.
Aşadar putem constata cât de absurde pot fi uneori lucrurile în această zonă.
EnglishIt is absolutely absurd because when is a meeting a meeting?
Este absolut absurdă fiindcă nu se știe când este considerată o întâlnire o întâlnire.
EnglishThis is absurd and truly difficult to justify democratically.
Acest lucru este absurd şi cu adevărat greu de justificat din punct de vedere democratic.
EnglishYet Europe is persisting and drawing up the umpteenth series of absurd climate targets.
Cu toate acestea, Europa insistă și elaborează pentru a mia oară serii de ținte absurde în materie de climă.
EnglishIt is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
Este absurd ca guvernul din Sri Lanka să fie acuzat de genocid.
EnglishIt is absurd to call on the Latin American countries to introduce sex education, for example.
Este absurd să se facă apel la ţările latino-americane pentru a introduce educaţia sexuală, de exemplu.