Traducere engleză-română pentru "absurdity"

EN

"absurdity" română traducere

volume_up
absurdity {substantiv}
volume_up
absurdism {substantiv}
volume_up
absurd {substantiv}
RO
EN

absurdity {substantiv}

volume_up
Is there not an absurdity, a paradox in your economic policies?
Nu cumva există o absurditate, un paradox în politicile dumneavoastră economice?
I think that this absurdity is unacceptable in Europe.
Cred că această absurditate este inacceptabilă în Europa.
That is a mixture of disingenuousness and absurdity.
Aceasta este un amestec de falsitate şi absurditate.
absurdity (dar şi: folly)
volume_up
bazaconie {f} [colocv.] (absurditate)
absurdity (dar şi: maggot)

Exemple de folosire pentru "absurdity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
Absurditatea este impozitul aplicat bunurilor culturale dematerializate, din două motive.
EnglishIs there not an absurdity, a paradox in your economic policies?
Nu cumva există o absurditate, un paradox în politicile dumneavoastră economice?
EnglishThis resolution is characterised by its absurdity and its hypocrisy.
Această rezoluţie este caracterizată de absurditatea şi de ipocrizia sa.
EnglishIn my opinion, the absurd conclusion is typical of the absurdity of so-called politicians.
În opinia mea, concluziile iraționale sunt tipice pentru absurditatea așa-zișilor politicieni.
EnglishThe absurdity of this situation was illustrated by the example that the rapporteur, Mr Coelho, raised.
Absurditatea acestei situaţii a fost ilustrată de exemplul oferit de raportor, dl Coelho.
EnglishI think that this absurdity is unacceptable in Europe.
Cred că această absurditate este inacceptabilă în Europa.
EnglishThe examples given by the rapporteur seem to us to be evidence of the absurdity which this system represents in practice.
Exemplele oferite de raportor dovedesc absurditatea acestui sistem.
EnglishThat is a mixture of disingenuousness and absurdity.
Aceasta este un amestec de falsitate şi absurditate.
EnglishThe title of the resolution includes an absurdity as well.
EnglishI cannot but notice, however, a certain absurdity.
Nu pot, totuşi, să nu observ o anume absurditate.
EnglishFinally, a brief example of the absurdity of the current Regulation on driving time and rest periods.
În final, un scurt exemplu al absurdităţii actualului regulament cu privire la orele de conducere şi perioadele de odihnă.
EnglishIt is a political and strategic absurdity to think of Europe as the inevitable destiny of the countries of the former Yugoslavia.
Este o absurditate politică și strategică să se considere că Europa este destinul inevitabil al țărilor din fosta Iugoslavie.
EnglishThey interfere in free collective bargaining and reduce the much talked-about autonomy of the social partners and the social dialogue to absurdity.
Acestea intervin în libera negociere colectivă și reduc la absurd autonomia partenerilor sociali despre care se vorbește atât de mult și dialogul social.
EnglishThe idealised 'Polish Mother' bravely bearing her cross in the form of a wife-beating husband is an absurdity which must be opposed socially and legally.
"Mama poloneză” idealizată purtându-şi curajoasă crucea sub forma unui soţ care îşi bate soţia constituie o absurditate căreia trebuie să ne opunem social şi legal.
EnglishNaturally, I firmly believe in the richness and diversity of European culture, but I am talking today from a perspective of competitiveness to condemn a piece of nonsense and an absurdity.
Cred, cu siguranță, ferm în bogăția și în diversitatea culturii europene, însă astăzi vorbesc dintr-o perspectivă a concurenței pentru a condamna un lucru nefiresc și o absurditate.