EN

abundant {adjectiv}

volume_up
abundant (dar şi: ample, copious, plentiful, profuse, rich)
abundant (dar şi: copious, numerous)
abundant (dar şi: plentiful)
abundant (dar şi: opulent, rich)
abundant
volume_up
bogat {adj. m.} (abundent)
abundant (dar şi: exuberant, plenteous, rich)

Exemple de folosire pentru "abundant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishConvert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
Să transformăm resursele din fondurile Euratom și subvențiile ITER abundente.
EnglishThis will lead to more abundant fish stocks in the mid-term.
Pe termen mediu, o astfel de abordare ar conduce la stocuri mai abundente de pește.
EnglishAbove all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
În primul rând, agricultura stă la baza unei aprovizionări abundente, variate și sănătoase cu alimente.
EnglishWild boar and foxes are found in the abundant woodlands.
Întinsele suprafeţe împădurite adăpostesc numeroase exemplare de porci mistreţi şi vulpi.
EnglishEuropean agriculture, which makes abundant use of plant protection products, will not be weakened.
Forţa agriculturii europene, care utilizează din abundenţă produsele fitosanitare, nu va fi slăbită.
EnglishThe crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
Criza este provocată de o ofertă de lapte supraabundentă, ceea ce determină scăderea drastică a preţurilor.
EnglishThere have been abundant rumours in this regard.
EnglishIt is crucial for the Member States, and therefore Europe, to implement policies to ensure an abundant, secure supply.
Este vital ca statele membre şi, prin urmare, Europa să pună în aplicare politici menite să asigure o aprovizionare abundentă şi sigură.
EnglishRecourse to the CAP might be justified to prevent the spread of forest fires, which are too often the result of abundant undergrowth in some areas.
Apelarea la PAC poate fi justificată pentru a preveni răspândirea incendiilor forestiere, care reprezintă mult prea des rezultatul unor subarborete abundente în unele regiuni.
EnglishGiven the fact that the majority of EU Member States still have abundant amounts of food, it would really be inhumane if our citizens had to suffer, or even die, because of hunger.
Având în vedere că majoritatea statelor membre ale UE încă au cantităţi abundente de alimente, ar fi inuman ca cetăţenii noştri să sufere sau chiar să moară de foame.

Sinonime (în engleză) pentru "abundance":

abundance
abundantly