EN

abuse {substantiv}

volume_up
This is an abuse of the parliamentary independence of individual Members!
Acesta este un abuz la adresa independenţei parlamentare a deputaţilor individuali!
We can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
Nu putem combate cu succes acest abuz decât smulgând răul din rădăcină.
This abuse is getting worse and that really must concern us.
Acest abuz se agravează, lucru care trebuie cu adevărat să ne îngrijoreze.
Women are, of course, particularly vulnerable if they have suffered violence in their home - rape or sexual abuse, stalking or other kinds of gender-based violence.
Desigur, femeile sunt foarte vulnerabile dacă au suferit violență domestică - viol sau abuz sexual, urmărire sau alte tipuri de violență bazată pe gen.
The thousands of cases of rape in war zones prove that rape and sexual abuse are systematically used as a weapon of war to humiliate and demoralise the opponent.
Miile de cazuri de viol din zonele de război dovedesc faptul că violul și abuzurile sexuale sunt folosite în mod sistematic drept arme de război pentru a umili și a demoraliza adversarul.
abuse (dar şi: insult, outrage)

Exemple de folosire pentru "abuse" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Dle preşedinte, nu voi abuza de acest drept excepţional pe care mi-l acordaţi.
EnglishIts worst form is the trafficking of children, which is often linked to sexual abuse.
Forma sa cea mai gravă este traficul de copii, adesea legat de abuzuri sexuale.
EnglishIt leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
Aceasta duce la salarii la limita sărăciei, condiții nesigure, exploatare și abuz.
EnglishBut, of course, by 1996 he had been impeached for corruption and the abuse of power.
Dar, bineînţeles, până în 1996 acesta a fost acuzat de corupţie şi de abuz de putere.
EnglishThe perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Cei care comit orice astfel de abuzuri trebuie deferiți justiției cât mai curând posibil.
EnglishParents play a special role in protecting their children against sexual abuse.
Părinţii joacă un rol special în protejarea copiilor de abuzuri sexuale.
EnglishThis is an abuse of the parliamentary independence of individual Members!
Acesta este un abuz la adresa independenţei parlamentare a deputaţilor individuali!
EnglishOf course, abuse of the death penalty is a horrible crime, but there are also arrests.
Sigur că abuzarea pedepsei capitale este o crimă oribilă, însă mai sunt şi aresturile.
EnglishThe abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
Abuzurile și oprimarea celor care critică forța de ocupație continuă.
EnglishI can tell you that, after verification, there has been no abuse of voting rights.
Vă pot spune, după verificare, că nu a existat niciun abuz în privinţa drepturilor de votare.
EnglishWe must not allow abuse and the destruction of the environment to continue.
Nu trebuie să permitem continuarea abuzului și a distrugerii mediului.
EnglishThey are important and they are necessary, but their abuse must be avoided and forbidden.
Acestea sunt importante și sunt necesare, însă abuzurile trebuie evitate și interzise.
EnglishI refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.
De exemplu, mă refer la nevoia de a revizui directiva referitoare la abuzurilor de piaţă.
EnglishWe can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
Nu putem combate cu succes acest abuz decât smulgând răul din rădăcină.
EnglishThe problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.
Problema abuzurilor comise de oficialităţile thailandeze trebuie tratată cu cea mai mare atenţie.
EnglishIt goes without saying that this report must not provide an opportunity for data abuse.
Este de la sine înţeles că acest raport nu trebuie să ofere posibilitatea abuzului de date.
EnglishI think that this category of worker is particularly vulnerable to abuse from employers.
Consider că această categorie este deosebit de vulnerabilă față de abuzurile angajatorilor.
EnglishYou may use the Report Abuse link to report violations of this Code of Conduct.
Puteţi să utilizaţi linkul Raportare abuz pentru a raporta încălcări ale acestor Norme de conduită.
EnglishThis proposal contains many elements that are relevant to the abuse of elderly people.
Această propunere conţine multe elemente relevante pentru abuzul asupra persoanelor în vârstă.
EnglishEighty per cent were female, and child abuse domains totalled more than 3 000.
Optzeci la sută erau fete, iar domeniile care prezentau abuzuri împotriva copiilor erau peste 3000.