EN

abuses {plural}

volume_up
Hungarian government bodies investigated these abuses.
Organisme guvernamentale maghiare au investigat aceste abuzuri.
The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
Economia de dragul economiei duce la abuzuri, exploatare și interese partizane.
Unfortunately, the current system is characterised by abuses of fundamental rights.
Din nefericire, sistemul actual se caracterizează prin abuzuri cu privire la drepturile fundamentale.

Exemple de folosire pentru "abuses" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are not protesting against justice, but against politically imposed abuses.
Noi nu protestăm împotriva justiției, protestăm împotriva abuzurilor forțate politic.
EnglishThe economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
Economia de dragul economiei duce la abuzuri, exploatare și interese partizane.
EnglishWe in France are well aware of the abuses that can result from file connection.
Noi, în Franţa, suntem conştienţi de abuzurile care pot rezulta din conexiunea fişierelor.
EnglishI have always denounced all human rights abuses, wherever they are committed.
Am denunțat întotdeauna toate încălcările drepturilor omului, indiferent unde sunt comise.
EnglishThis report needed to criticise abuses of this nature instead of tacitly approving them.
Acest raport trebuia să critice abuzurile de această natură, nu să le aprobe în mod tacit.
EnglishEven Romanians are facing numerous abuses by employers within the European Union.
Românii se confruntă şi ei cu numeroase abuzuri din partea angajatorilor în cadrul Uniunii Europene.
EnglishWe have just voted through a series of resolutions condemning human rights abuses in China.
Tocmai am votat o serie de rezoluţii care condamnau încălcările drepturilor omului în China.
EnglishUnfortunately, the current system is characterised by abuses of fundamental rights.
Din nefericire, sistemul actual se caracterizează prin abuzuri cu privire la drepturile fundamentale.
EnglishHowever, we must make sure that guarantees against abuses are met.
Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că vom îndeplini garanţiile împotriva abuzurilor.
EnglishNow, this should not overshadow that overwhelmingly; it works well, but there are abuses.
Acest lucru nu trebuie, însă, să umbrească eforturile noastre; decurg bine, însă există abuzuri.
EnglishThe protection of intellectual property must not favour abuses.
Protecţia proprietăţii intelectuale nu trebuie să favorizeze abuzurile.
EnglishI said that I condemn human rights abuses anywhere in the world, in Cuba as elsewhere.
Am spus că condamn încălcările drepturilor omului oriunde în lume, în Cuba, la fel ca în altă parte.
EnglishThese women in white fearlessly drew attention to human rights abuses in their country.
Aceste femei în alb au atras atenţia fără teamă asupra încălcărilor drepturilor omului din ţara lor.
EnglishMoreover, abuses directed against certain individuals may neither be publicised nor discussed.
Mai mult, abuzurile comise împotriva anumitor persoane nu pot fi discutate sau făcute publice.
EnglishIt also calls on China to end political persecution and other human rights abuses.
S-a cerut, de asemenea, Chinei să înceteze persecuţia politica şi alte abuzuri legate de drepturile omului.
EnglishThis leads to abuses in terms of passenger service and service supply.
Această situație permite abuzuri la nivelul serviciilor pentru pasageri și al furnizării de servicii.
EnglishIf this prize is to mean anything, you need to stand up against these human rights abuses.
Dacă acest premiu înseamnă ceva, trebuie să vă ridicați împotriva acestor abuzuri contra drepturilor omului.
EnglishParliament is calling on the Commission to continue its fight against abuses of flags of convenience.
Parlamentul solicită Comisiei să continue lupta împotriva abuzurilor pavilioanelor de complezenţă.
EnglishThe abuses that existed have now been virtually eliminated.
Abuzurile care au existat până acum au fost practic eliminate.
EnglishThis was shameful, and is the EU now at all worried that these abuses will be investigated?
Aceasta a fost o situaţie jenantă, iar UE nu este acum deloc îngrijorată că aceste abuzuri vor fi investigate?
Mai multe cuvinte