EN

academic {adjectiv}

volume_up
academic
That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Acest argument devine academic deoarece peştii au dispărut, efectiv.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
As I said, the argument is now effectively academic.
După cum am spus, argumentul este acum efectiv academic.
academic
A Turkish academic recently spoke of a poisoned atmosphere.
Un cadru universitar turc a vorbit recent despre o atmosferă otrăvită.
I am pleased that the atmosphere is still open enough for an academic to openly come out and say such a thing.
Sunt încântat că atmosfera este încă suficient de deschisă ca un cadru didactic universitar să iasă şi să spună deschis acest lucru.
RO

academic {adjectiv masculin}

volume_up
academic (dar şi: universitar, clasicizant)
Acest argument devine academic deoarece peştii au dispărut, efectiv.
That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
După cum am spus, argumentul este acum efectiv academic.
As I said, the argument is now effectively academic.

Exemple de folosire pentru "academic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThen there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
De asemenea, stabilirea de noi parteneriate între industrie și lumea academică.
EnglishThat argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Acest argument devine academic deoarece peştii au dispărut, efectiv.
EnglishWe feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
EnglishThere are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.
Există trei probleme: Mai întâi, disproporţia în lumea academică.
EnglishThis task should be left to independent academic research and public debate.
Această sarcină ar trebui să revină cercetării academice independente şi dezbaterii publice.
EnglishThere is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.
Nu există un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare.
EnglishShould we perhaps distinguish between literary works and scientific or academic works?
Ar trebui oare să facem diferenţa între lucrări literare şi lucrări ştiinţifice sau academice?
EnglishThis section concerns the recognition of academic qualifications.
Această secţiune se referă la recunoaşterea calificărilor academice.
EnglishGreat for academic institutions that are ready to take advantage of the cloud.
Foarte potrivit pentru instituțiile educaționale care sunt gata să beneficieze de avantajele mediului cloud.
EnglishA Turkish academic recently spoke of a poisoned atmosphere.
Un cadru universitar turc a vorbit recent despre o atmosferă otrăvită.
EnglishResearch and development in our universities and academic institutions are also important.
Cercetarea și dezvoltarea în universitățile și instituțiile noastre academice sunt de asemenea importante.
EnglishMr President, does an academic career depend on mobility?
Domnule preşedinte, o carieră academică depinde de mobilitate?
EnglishThis is why I believe that relations between the academic and business worlds need to be strengthened.
De aceea, consider că este nevoie de întărirea relaţiilor dintre mediul academic şi cel de afaceri.
EnglishFor information on getting your diplomas recognised for academic purposes, contact the NARIC centres.
Pentru informaţii privind recunoaşterea diplomelor în scop academic, contactaţi centrele NARIC English.
EnglishInterested in the EU's academic cooperation with Australia, Japan, New Zealand and the Republic of Korea?
Vă interesează cooperarea universitară a UE cu Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Republica Coreea?
EnglishEducation and Government customers: Learn more about Office 365 plans for academic institutions and government agencies.
Î: Pot comuta între familiile de planuri Office 365 (planurile P1 și E)?
EnglishWe should join forces with the international academic community and try to move beyond GDP.
Ar trebui să ne unim forţele cu cele ale comunităţii academice internaţionale şi să încercăm să trecem dincolo de PIB.
EnglishPOSSIBLY - Recognition of academic qualifications is the exclusive responsibility of national governments.
DEPINDE - Recunoaşterea calificărilor academice este responsabilitatea exclusivă a guvernelor naţionale.
EnglishDo I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
EnglishRecently in Spain, the Valencia regional government decided to include a subject for the next academic year.
Recent, în Spania, guvernul regional din Valencia a decis să includă un obiect în următorul an academic.

Sinonime (în engleză) pentru "academic":

academic
academic degree
English
academic year