Traducere engleză-română pentru "to accelerate"

EN

"to accelerate" română traducere

volume_up
brief acceleration {substantiv}
EN

to accelerate [accelerated|accelerated] {verb}

volume_up
1. general
to accelerate
These are factors which may accelerate realisation of the Lisbon Strategy.
Aceşti factori pot accelera realizarea strategiei de la Lisabona.
That would accelerate the development of alternative safer materials.
O astfel de măsură ar accelera dezvoltarea unor materii alternative mai sigure.
We are therefore endeavouring to accelerate the legislative work.
Prin urmare, facem eforturi pentru a accelera activitatea legislativă.
Our proposals are on the table to accelerate the use of Structural Funds for these purposes.
Propunerile noastre aşteaptă să fie adoptate pentru a grăbi utilizarea fondurilor structurale în acest scop.
I firmly believe that common EU programmes, especially in the area of education, would accelerate considerably the integration of the Roma.
Cred cu tărie că programe comune la nivelul Uniunii, în special în domeniul educaţiei, ar grăbi substanţial integrarea rromilor.
The construction and transport sectors feature among the large consumers of energy and may accelerate the implementation of state-of-the-art technological systems.
Industria construcţiilor şi cea a transporturilor sunt printre marii consumatori energetici care pot grăbi implementarea sistemelor tehnologice moderne.
2. Automobil
to accelerate
These are factors which may accelerate realisation of the Lisbon Strategy.
Aceşti factori pot accelera realizarea strategiei de la Lisabona.
That would accelerate the development of alternative safer materials.
O astfel de măsură ar accelera dezvoltarea unor materii alternative mai sigure.
We are therefore endeavouring to accelerate the legislative work.
Prin urmare, facem eforturi pentru a accelera activitatea legislativă.

Exemple de folosire pentru "to accelerate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat would accelerate the development of alternative safer materials.
O astfel de măsură ar accelera dezvoltarea unor materii alternative mai sigure.
EnglishWe also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
În plus, trebuie să ne accelerăm activitatea pentru a institui un sistem comun de azil.
EnglishThese are factors which may accelerate realisation of the Lisbon Strategy.
Aceşti factori pot accelera realizarea strategiei de la Lisabona.
EnglishYet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?
Însă ce putem face noi, ca factori de decizie, ca politicieni, pentru a accelera această inovare?
EnglishThirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.
În al treilea rând, să accelerăm reînnoirea vehiculelor aflate în circulaţie.
EnglishWe are therefore endeavouring to accelerate the legislative work.
Prin urmare, facem eforturi pentru a accelera activitatea legislativă.
EnglishThe rate of loss is projected to accelerate tenfold by 2050.
Se estimează că ritmul pierderii se va accelera de zece ori până în 2050.
EnglishEverything else will only inevitably accelerate the decline.
Orice altceva nu va face decât să accelereze declinul, în mod inevitabil.
EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
Planul SET încearcă să accelereze dezvoltarea şi extinderea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon.
EnglishThis means that we have already had concrete plans, and we intend to accelerate this work.
Acest lucru înseamnă că am avut deja planuri concrete și intenționăm să accelerăm această activitate.
EnglishWe need to find ways to collectively accelerate our work.
Avem nevoie să identificăm modalități de a accelera activitățile noastre în mod colectiv.
EnglishI hope that adoption of today's resolution will accelerate work on bringing these ideas into being.
Sper că adoptarea rezoluţiei de astăzi va accelera eforturile de concretizare a acestor idei.
EnglishYes, I am afraid you did have a slight tendency to accelerate.
Într-adevăr, mă tem că ați avut o ușoară tendință de a accelera.
EnglishOur proposals are on the table to accelerate the use of Structural Funds for these purposes.
Propunerile noastre aşteaptă să fie adoptate pentru a grăbi utilizarea fondurilor structurale în acest scop.
EnglishThe common overall objective of this initiative is to accelerate the implementation of the programmes.
Obiectivul global comun al acestei inițiative este să accelereze punerea în aplicare a programelor.
EnglishWe should accelerate work dramatically on this project.
Ar trebui să accelerăm considerabil lucrul la acest proiect.
EnglishWe see improvements, but we are also considering strengthening the legal base to accelerate the process.
Observăm îmbunătăţiri, însă avem în vedere şi consolidarea temeiului juridic, pentru a accelera procesul.
EnglishAll of this will accelerate the search for alternatives.
Toate acestea vor accelera căutarea de alternative.
EnglishHowever, we all know that it will not be sufficient to accelerate concrete and sustainable progress on the spot.
Totuşi, ştim cu toţii că nu va fi de ajuns să accelerăm progresul concret şi durabil la faţa locului.
EnglishI hope that the report we have adopted will further accelerate the implementation of the Europeana project.
Sper că raportul pe care l-am adoptat va accelera în continuare punerea în aplicare a proiectului Europeana.

Sinonime (în engleză) pentru "acceleration":

acceleration
accelerator
accelerator pedal