Traducere engleză-română pentru "acceleration"

EN

"acceleration" română traducere

volume_up
brief acceleration {substantiv}
EN

acceleration {substantiv}

volume_up
acceleration (dar şi: speedup)
Move the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Deplasați glisorul Accelerare hardware spre Fără pentru a reduce sau a dezactiva accelerarea hardware.
Move the Hardware Acceleration slider to Full.
Mutați cursorul de Accelerare hardware la Maxim.
Quick Turn may be affected by changes in mouse speed, acceleration, or sensitivity settings.
S-ar putea ca Întoarcere rapidă să fie afectată de modificarea setărilor pentru viteză, accelerare sau sensibilitate.
Note: If you change the mouse speed, acceleration, or sensitivity settings, you may have to recalibrate Quick Turn.
Notă: Dacă modificaţi setările mouse-ului pentru viteză, acceleraţie sau sensibilitate, probabil va trebui să recalibraţi Întoarcere rapidă.

Exemple de folosire pentru "acceleration" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
În fizică, E reprezintă energia, iar G este simbolul acceleraţiei gravitaţionale.
EnglishMove the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Deplasați glisorul Accelerare hardware spre Fără pentru a reduce sau a dezactiva accelerarea hardware.
EnglishContinuation and acceleration of work on its introduction is an absolutely crucial matter.
Continuarea şi accelerarea activităţii cu privire la introducerea acestuia reprezintă un aspect absolut crucial.
EnglishYou might also need to turn on graphics acceleration.
De asemenea, poate fi necesară activarea accelerării grafice.
EnglishQuick Turn may be affected by changes in mouse speed, acceleration, or sensitivity settings.
S-ar putea ca Întoarcere rapidă să fie afectată de modificarea setărilor pentru viteză, accelerare sau sensibilitate.
EnglishIt is a fact that urban areas have an important influence on the acceleration of regional development.
Este o realitate faptul că zonele urbane au o influență importantă asupra accelerării dezvoltării regionale.
EnglishFourth, we need to fully prepare our pension systems for the acceleration of population ageing.
În al patrulea rând, trebuie să pregătim pe deplin sistemele noastre de pensii pentru accelerarea îmbătrânirii populaţiei.
EnglishMove the Hardware Acceleration slider to Full.
Mutați cursorul de Accelerare hardware la Maxim.
EnglishIt was the Belgian Presidency that was behind the major acceleration in the further enlargement of the EU's borders.
Preşedinţia belgiană s-a aflat în spatele deciziei de a accelera puternic procesul de extindere a graniţelor Uniunii Europene.
EnglishInternet Explorer harnesses the power of hardware acceleration, so sites load faster and browsing’s smoother.
Internet Explorer utilizează puterea accelerării hardware, astfel încât site-urile se încarcă mai rapid și navigarea este mai facilă.
EnglishSome programs run very slowly or not at all unless Microsoft DirectDraw or Direct3D hardware acceleration is available.
Unele programe se execută foarte încet sau deloc dacă nu este disponibilă accelerarea hardware Microsoft DirectDraw sau Direct3D.
EnglishNote: If you change the mouse speed, acceleration, or sensitivity settings, you may have to recalibrate Quick Turn.
Notă: Dacă modificaţi setările mouse-ului pentru viteză, acceleraţie sau sensibilitate, probabil va trebui să recalibraţi Întoarcere rapidă.
EnglishTurn off hardware acceleration.
EnglishLack of hardware acceleration.
EnglishTo turn off hardware acceleration, open Internet Explorer for the desktop, click the Tools button, and then click Internet options.
Pentru a dezactiva accelerarea hardware, deschideți Internet Explorer pentru desktop, faceți clic pe butonul Instrumente, apoi faceți clic pe Opțiuni internet.
EnglishMy worry is that this partnership idea could compromise the acceleration of the accession process, which must remain our overall goal.
Îngrijorarea mea este că această idee de parteneriat ar putea compromite accelerarea procesului de aderare, care trebuie să rămână obiectivul nostru general.
EnglishI support, therefore, acceleration of negotiations concerning the free trade zone, and the broadest possible participation of Ukraine in Union programmes.
Prin urmare, sprijin accelerarea negocierilor privind zona de liber schimb și participarea pe scară largă a Ucrainei la programele Uniunii.
EnglishIf updating your driver software doesn't solve the problem, try reducing (or turning off) video hardware acceleration by doing the following.
Dacă actualizarea software-ului de driver nu rezolvă problema, încercați să reduceți (sau să dezactivați) accelerarea video hardware, procedând ca mai jos.
EnglishDirectSound provides multimedia software programs, such as games and movies, with hardware acceleration, mixing capabilities, and access to the sound card.
DirectSound furnizează programelor software multimedia, cum ar fi jocuri și filme, accelerare hardware, posibilități de mixare și acces la placa de sunet.
EnglishClick the Display tab, and then under DirectX Features, check to see whether DirectDraw, Direct3D, or AGP Texture acceleration is marked Not Available.
Faceți clic pe fila Afișare, apoi, sub Caracteristici DirectX, verificați dacă accelerările DirectDraw, Direct3D sau AGP Texture sunt marcate ca Indisponibil.

Sinonime (în engleză) pentru "acceleration":

acceleration
accelerator
accelerator pedal