Traducere engleză-română pentru "acceptable"

EN

"acceptable" română traducere

volume_up
acceptance {substantiv}
EN

acceptable {adjectiv}

volume_up
This refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
The first problem is probably building an acceptable sanitation system.
Prima problemă este, probabil, construirea unui sistem de salubritate acceptabil.
This is the only acceptable basis for renewing the Lisbon Strategy.
Este singurul fundament acceptabil pentru reînnoirea Strategiei de la Lisabona.
Accepting restrictions on digital freedoms and going against net neutrality is not acceptable.
Nu este admisibil să acceptăm restricţii asupra libertăţilor digitale şi să acţionăm împotriva neutralităţii internetului.
We also need to define together an acceptable ratio between costs and risk - the so-called 'tolerable risk of error'.
Totodată, trebuie să definim împreună un raport acceptabil între costuri şi riscuri - aşa-numitul "risc admisibil de eroare”.

Exemple de folosire pentru "acceptable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat cannot be acceptable surely, in terms of the future of the Middle East.
Este fără îndoială o situație inacceptabilă pentru viitorul Orientului Mijlociu.
EnglishHowever, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.
Totuși, aceasta este o parte importantă a mixului energetic dintr-o serie de state.
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Deşi rezultatul ar fi putut fi mai bun, am votat un compromis acceptabil.
EnglishI am confident that an acceptable and balanced compromise is now within our reach.
Am încredere că vom putea ajunge la un compromis acceptabil și echilibrat.
EnglishIt is not acceptable to adopt the lowest possible standard as a solution.
Este inacceptabil ca cel mai redus standard posibil să fie privit ca o soluţie.
EnglishI believe the majority of the S&D Group will find those compromises acceptable to them.
Cred că majoritatea celor din Grupul S&D vor găsi acceptabile aceste compromisuri.
EnglishThis refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
EnglishThe first problem is probably building an acceptable sanitation system.
Prima problemă este, probabil, construirea unui sistem de salubritate acceptabil.
EnglishThat is why I feel that the interim report that has been tabled is acceptable to all.
De aceea consider că raportul interimar depus este acceptabil pentru toți.
EnglishIt is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
Prin urmare, este inacceptabil ca punerea în aplicare să fie amânată la o dată ulterioară.
EnglishNo occupation of a sovereign state by another is acceptable under law.
Ocuparea unui stat suveran de către un altul este inacceptabilă, conform legii.
EnglishRestrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Restricțiile referitoare la nivelul actual al ajutorului național nu mai pot fi acceptate.
EnglishMinsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minskul crede că nu este acceptabilă susţinerea în acest mod a opoziţiei.
EnglishAll amendments in the report and the compromise text are acceptable to the Commission.
Toate amendamentele din raport și textul de compromis sunt acceptabile pentru Comisie.
EnglishMr Lewandowski, you have said that a business-as-usual approach is not acceptable.
Dle Lewandowski, ați spus că o abordare obișnuită nu este acceptabilă.
EnglishOnly the use of devices compliant with this set of requirements is acceptable to us.
Pentru noi este acceptabilă doar utilizarea aparatelor conforme cu acest set de cerinţe.
EnglishThis is the only acceptable basis for renewing the Lisbon Strategy.
Este singurul fundament acceptabil pentru reînnoirea Strategiei de la Lisabona.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Aceste scamatorii politice sunt uşor de recunoscut dar acest lucru nu le face mai acceptabile.
EnglishThey go far beyond what we would regard as acceptable in this House.
Aceștia depășesc ceea ce am putea considera ca fiind acceptabil în acest Parlament.
EnglishThis is not acceptable within a European community based on the rule of law.
Acest lucru este inacceptabil în cadrul unei comunități europene bazate pe statul de drept.

Sinonime (în engleză) pentru "acceptable":

acceptable
acceptably
acceptance
accepted
acceptation