Traducere engleză-română pentru "acceptance"

EN

"acceptance" română traducere

volume_up
acceptance {substantiv}
EN

acceptance {substantiv}

volume_up
In theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
Teoretic, există o acceptare clară a principiului subsidiarității.
It will boost levels of awareness and acceptance of recycling and the refunding of costs.
Va stimula nivelul de sensibilizare și de acceptare a reciclării și a rambursării costurilor.
What we expect is a minimum acceptance of universal values.
Ceea ce aşteptăm este o acceptare minimă a valorilor universale.
acceptance
acceptance
volume_up
recepție {f} (de către un inspector)

Exemple de folosire pentru "acceptance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Acceptarea trebuie să se dezvolte de jos în sus ca parte a politicii regionale.
EnglishThe second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
Al doilea nivel este acceptarea în ochiul publicului din fiecare stat membru.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
Acceptarea creșterii bugetare de 2,9 % este deja un compromis foarte mare.
EnglishAcceptance of these amendments would simply mean maintaining the status quo.
Acceptarea acestor amendamente ar însemna pur şi simplu menţinerea situaţiei actuale.
EnglishThis referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.
Acest referendum este crucial pentru acceptarea sau respingerea Tratatului de la Lisabona.
EnglishAcceptance of the Treaty would be a great step forward in the history of the European Union.
Acceptarea tratatului ar constitui un mare pas înainte în istoria Uniunii Europene.
EnglishDoes that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Acest lucru implică acceptarea faptului că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă?
EnglishThen, we will succeed in gaining acceptance for it at a national level.
Atunci vom reuşi să câştigăm acceptarea acestuia la un nivel naţional.
EnglishThis has to do with acceptance by the people and transparency.
Acest fapt are legătură cu aprobarea din partea oamenilor și cu transparența.
EnglishIt will boost levels of awareness and acceptance of recycling and the refunding of costs.
Va stimula nivelul de sensibilizare și de acceptare a reciclării și a rambursării costurilor.
EnglishI am also shocked at the low level of acceptance among the population.
Sunt șocat și de nivelul scăzut de acceptare din rândul populației.
EnglishIn theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
Teoretic, există o acceptare clară a principiului subsidiarității.
EnglishIn one respect, I give my full support to the acceptance of the European Ombudsman's report.
În primul rând, acord sprijinul meu deplin aprobării raportului elaborat de Ombudsmanul European.
EnglishWe believe that this transparency will contribute to acceptance of the EIB and does not undermine it.
Noi credem că această transparență va contribui la acceptarea BEI și nu la subminarea ei.
EnglishInformation, knowledge and a great degree of transparency are necessary for public acceptance.
Informarea, cunoașterea și gradul mare de transparență sunt necesare pentru acceptul publicului.
EnglishThis type of report damages our acceptance among the population and among the candidate countries.
Acest tip de raport dăunează acceptării noastre în rândul populaţiei şi al ţărilor candidate.
EnglishAcceptance of full cooperation with the OSCE would be counterproductive for the European Union.
Acceptarea unei cooperări integrale cu OSCE ar putea fi contraproductivă pentru Uniunea Europeană.
EnglishI hope that this also gains acceptance in one form or another.
Sper că şi acest subiect va fi acceptat într-un mod sau altul.
EnglishWhat we expect is a minimum acceptance of universal values.
Ceea ce aşteptăm este o acceptare minimă a valorilor universale.
EnglishHowever, it is very clear that we have to go for universal acceptance of the Statute and of the Court.
Totuşi, este foarte clar că trebuie să susţinem acceptarea universală a Statutului şi a Curţii.

Sinonime (în engleză) pentru "acceptance":

acceptance
acceptable
acceptably
accepted
acceptation