EN

accepted {adjectiv}

volume_up
accepted
If the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
Dacă Comisia a acceptat acest amendament depus de Ungaria, atunci și eu îl accept.
Either the whole European area is accepted or it is not.
Fie este acceptat tot spaţiul european, fie nu este acceptat deloc.
Only then is trade liberalisation regarded as something positive and accepted.
Numai atunci este liberalizarea comerțului considerată ca fiind ceva pozitiv și acceptat.

Exemple de folosire pentru "accepted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Am acceptat totuși această provocare și am început să ne îndeplinim obligațiile.
EnglishThe European Commission proposed more, but that was what our Member States accepted.
Comisia Europeană a propus mai mult, însă statele membre au acceptat numai atât.
EnglishNo photography, artwork, or text will be accepted into the Windows Gallery if it:
Nicio fotografie, opera de artă sau text nu va fi acceptată în Galeria Windows dacă:
EnglishSeveral other requests have been accepted since then, including the one in question.
De atunci, au mai fost acceptate alte câteva solicitări, inclusiv cea în cauză.
EnglishThe euro has now been accepted, and even enthusiastically welcomed by many citizens.
Moneda euro a fost acceptată acum şi primită chiar cu entuziasm de mulţi cetăţeni.
EnglishUnfortunately the amendments proposed by the Polish side were not accepted.
Din nefericire, amendamentele propuse de partea poloneză nu au fost acceptate.
EnglishIf the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
Dacă Comisia a acceptat acest amendament depus de Ungaria, atunci și eu îl accept.
EnglishFurthermore, cheques are no longer accepted as a method of payment in many EU countries.
În plus, cecurile nu mai sunt acceptate ca mijloc de plată în multe ţări ale UE.
EnglishMonitoring the negotiations with the pirates cannot be accepted as an adequate policy.
Monitorizarea negocierilor cu piraţii nu poate fi considerată o politică adecvată.
EnglishHow can we ensure that our policies are accepted by the local people there?
Cum putem să asigurăm acceptarea politicilor noastre de către populaţiile de acolo?
EnglishIf our amendments are not accepted, we cannot vote in favour of the report.
Dacă amendamentele noastre nu sunt acceptate, nu putem vota în favoarea raportului.
EnglishHowever, the number of Iraqi refugees accepted was ridiculously small.
Cu toate acestea, numărul de refugiați irakieni acceptați a fost ridicol de mic.
EnglishOnly then is trade liberalisation regarded as something positive and accepted.
Numai atunci este liberalizarea comerțului considerată ca fiind ceva pozitiv și acceptat.
EnglishRaising criminals to the status of political refugee cannot be accepted.
Ridicarea criminalilor la statutul de refugiat politic nu poate fi acceptată.
EnglishAmendments 3, 8, 15, 20, 58, 64, 65, 76, 87, 88 and 89 can be accepted in principle.
Amendamentele 3, 8, 15, 20, 58, 64, 65, 76, 87, 88 şi 89 pot fi acceptate, în principiu.
EnglishAnother legally accepted designation can be found for other partnerships.
Pentru alte parteneriate poate fi găsită o altă denumire acceptată juridic.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Are asupra sa cardul bancar (în Suedia acest document este acceptat ca dovadă a identităţii).
EnglishWe must support this compromise which was accepted by 72% of the committee.
Trebuie să sprijinim acest compromis care a fost acceptat de 72% dintre membrii comisiei.
EnglishThe second great quality of these reports is that they are generally accepted.
Cea de-a doua mare calitate a acestor rapoarte este faptul că ele sunt în general acceptate.
EnglishRegardless of this fact, Latvia was accepted into the European Union in 2004.
În ciuda acestui fapt, Letonia a aderat la Uniunea Europeană în 2004.

Sinonime (în engleză) pentru "accepted":

accepted
acceptable
acceptably
acceptance