Traducere engleză-română pentru "accessibility"

EN

"accessibility" română traducere

volume_up
access {substantiv}
RO
volume_up
accession {substantiv}
EN

accessibility {substantiv}

volume_up
accessibility (dar şi: accessibleness)
Click Accessibility Options to open the Accessibility Options dialog box.
Faceți clic pe Opțiuni de accesibilitate pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni de accesibilitate.
The additional costs for accessibility are always much higher.
Costurile suplimentare pentru accesibilitate sunt întotdeauna mult mai ridicate.
For more information, go to the Microsoft Accessibility website.
Pentru mai multe informații, accesați site-ul Web Accesibilitate Microsoft.

Exemple de folosire pentru "accessibility" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Compensarea pasagerilor este în legătură şi cu accesibilitatea la servicii.
EnglishSo thank you, Commissioner, for your accessibility and cooperation.
Prin urmare, vă mulţumesc, domnule comisar, pentru accesibilitate şi cooperare.
EnglishIn the Accessibility Options dialog box, press Ctrl+Tab to reach theMouse tab.
În caseta de dialog Opțiuni de accesibilitate, apăsați Ctrl+Tab pentru a ajunge la fila Mouse.
EnglishRead through the Accessibility options, and set the options that work best for you.
Parcurgeţi opţiunile de accesibilitate şi setaţi opţiunile care vi se potrivesc cel mai bine.
EnglishFor more information, review the Microsoft Accessibility website.
Pentru mai multe informații, vizitați din nou site-ul Web Microsoft Accessibility.
EnglishAccessibility of information will undoubtedly play a fundamental role in this change.
Accesibilitatea informațiilor va juca fără îndoială un rol fundamental în această schimbare.
EnglishThe accessibility of the market to any operator is not the only provision set in this directive.
Accesul la piață a oricărui furnizor nu este singura dispoziție din directivă.
EnglishThe additional costs for accessibility are always much higher.
Costurile suplimentare pentru accesibilitate sunt întotdeauna mult mai ridicate.
EnglishTherefore, the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Prin urmare, accesibilitatea alimentelor rămâne o problemă esenţială care trebuie rezolvată.
EnglishIn the Internet Options dialog box, on the General tab, click the Accessibility button.
În caseta de dialog Opţiuni Internet, pe fila General, faceţi clic pe butonul Accesibilitate.
EnglishFor more information, go to the Microsoft Accessibility website.
Pentru mai multe informații, accesați site-ul Web Accesibilitate Microsoft.
EnglishColors, languages, fonts and accessibility settings (General tab)
Culorile, limbile, fonturile și setările de accesibilitate (fila General)
EnglishAccessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Accesibilitatea alimentelor rămâne o problemă esenţială care trebuie rezolvată.
EnglishThe universality and the accessibility of public services are at stake.
Sunt în joc universalitatea şi accesibilitatea serviciilor publice.
EnglishPress the arrow keys to move to Accessibility Options, and then press Enter.
Apăsați tastele săgeată pentru a vă deplasa la Opțiuni de accesibilitate, apoi apăsați tasta Enter.
EnglishClick Accessibility Options to open the Accessibility Options dialog box.
Faceți clic pe Opțiuni de accesibilitate pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni de accesibilitate.
EnglishThe value of accessibility to international markets for small and medium-sized enterprises is obvious.
Importanţa accesului IMM-urilor la pieţele internaţionale este evidentă.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Accessibility.
Atingeți sau faceți clic pe fila General, apoi sub fila Aspect, atingeți sau faceți clic pe Accesibilitate.
EnglishIn the Search box, type accessibility, and then press ENTER.
În caseta Căutare, tastaţi accesibilitate, apoi apăsaţi ENTER.
EnglishIt is an outlying area within the European Union, with major accessibility and connectivity problems.
Este o regiune periferică a Uniunii Europene, cu probleme majore de accesibilitate și conectivitate.