Traducere engleză-română pentru "accession"

EN

"accession" română traducere

volume_up
accession {substantiv}
volume_up
access {substantiv}
RO
EN

accession {substantiv}

volume_up
1. general

Exemple de folosire pentru "accession" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Merită să li se dea şansa de a arăta tot ce pot în cursul procesului de aderare.
EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Acesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
EnglishWe should not simply regard Turkey from the perspective of an accession candidate.
Nu trebuie să privim Turcia doar din perspectiva unui stat candidat la aderare.
EnglishThat is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
Aceasta este propunerea mea, deoarece competența de aderare nu revine Europei.
EnglishIt is time that this House called for the cessation of accession negotiations.
A sosit momentul ca acest plen să solicite încetarea negocierilor de aderare.
EnglishThe Council of the European Union adopts a revised accession partnership with Croatia.
Consiliul Uniunii Europene adoptă un parteneriat de aderare revizuit cu Croaţia.
EnglishSubject: Opening of the 'energy' chapter in the accession negotiations with Turkey
Subiect: Deschiderea capitolului "Energie” în negocierile de aderare a Turciei la UE
EnglishThis enlargement was followed in 2007 by the accession of Romania and Bulgaria.
Această extindere a fost urmată în 2007 de aderarea României şi Bulgariei.
EnglishAccession is not a symbolic act, ladies and gentlemen: it has legal value.
Doamnelor şi domnilor, aderarea nu este un act simbolic: ea are valoare juridică.
EnglishThe accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
Negocierile de aderare cu Croaţia s-au desfăşurat, până recent, cu succes.
EnglishGood things, such as accession to the European Union, will be self-evident.
Lucrurile bune, precum aderarea la Uniunea Europeană, vor ieși singure în evidență.
EnglishI strongly hope that the Accession Treaty for this country will be signed by this year.
Sper cu tărie că se va semna în acest an tratatul de aderare pentru această ţară.
EnglishThis Treaty has also been amended by the following treaties of accession:
Prezentul tratat a fost modificat de asemenea prin următoarele tratate de aderare:
EnglishThe accession process of Croatia has been unblocked and is now moving forward.
Procesul de aderare a Croaţiei a fost deblocat, iar în prezent avansează.
EnglishI naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.
în scris. - Desigur, am votat pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.
EnglishHowever, I did not want to vote against the other accession candidates.
Cu toate acestea, nu am dorit să votez împotriva celorlalţi candidaţi la aderare.
EnglishThis does not necessarily have anything to do with the question of accession.
Aceste demersuri nu trebuie să fie legate neapărat de subiectul aderării.
EnglishI feel that the summit will remove obstacles regarding Russia's accession to the WTO.
Cred că summitul va îndepărta obstacolele din calea aderării Rusiei la OMC.
EnglishThat is the only way of building the confidence required for accession.
Aceasta este singura modalitate de a dovedi încrederea necesară pentru aderare.
EnglishThe first session of Spanish accession negotiations is held at deputy level.
Este organizată prima sesiune a negocierilor de aderare cu Spania la nivel de deputaţi.