Traducere engleză-română pentru "accessory"

EN

"accessory" română traducere

volume_up
accessory {substantiv}
RO
EN

accessory {adjectiv}

volume_up
accessory (dar şi: minor, secondary, subordinate)
The European Parliament's role should not be merely accessory, but should rather reflect the influence that it wields when it comes to adopting basic legislative instruments.
Rolul Parlamentului European nu trebuie să fie doar unul auxiliar, ci ar trebui să reflecte mai curând influenţa pe care o exercită în privinţa adoptării instrumentelor legislative de bază.
accessory (dar şi: accessary)

Exemple de folosire pentru "accessory" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSometimes your computer won't start because your computer is not compatible with a hardware accessory.
Uneori, computerul nu pornește deoarece nu este compatibil cu un accesoriu de hardware.
English(A Windows Media Center remote is an optional accessory for Windows Media Center, and is sold separately.)
(O telecomandă Windows Media Center este un accesoriu opţional pentru Windows Media Center şi se vinde separat.)
EnglishIf your computer fails to start, the hardware accessory you most recently added is causing a problem.
În cazul în care computerul nu reușește să pornească, accesoriul de hardware cel mai recent adăugat provoacă o problemă.
EnglishIf your computer starts successfully, shut down Windows, turn off your computer, and add one hardware accessory.
În cazul în care computerul pornește cu succes, închideți Windows, închideți computerul și adăugați un accesoriu de hardware.
EnglishIf you have recently added a new hardware accessory, turn your computer off, remove the accessory, and restart your computer.
Dacă ați adăugat de curând un accesoriu nou de hardware, închideți computerul, eliminați accesoriul și reporniți computerul.
EnglishLastly, one final thought about the carpet: the carpet is a useful accessory, and does us a service: people can even wipe their feet on it.
În cele din urmă, o observație despre covor înainte să închei: covorul este un accesoriu util și ne face un serviciu: oamenii pot chiar să își șteargă picioarele pe el.
EnglishThis implies also that development policy is a policy in its own right, and not an accessory of common foreign and security policy.
Acest lucru implică faptul că politica de cooperare pentru dezvoltare este o politică de sine stătătoare şi nu se situează în prelungirea politicii externe şi de securitate comună.
EnglishThe European Parliament's role should not be merely accessory, but should rather reflect the influence that it wields when it comes to adopting basic legislative instruments.
Rolul Parlamentului European nu trebuie să fie doar unul auxiliar, ci ar trebui să reflecte mai curând influenţa pe care o exercită în privinţa adoptării instrumentelor legislative de bază.