EN

accidentally {adverb}

volume_up
accidentally (dar şi: fortuitously)
It’s possible that the memory card was accidentally erased or has become damaged.
Este posibil ca, accidental, cartela de memorie să fi fost ștearsă sau să se fi deteriorat.
Locking the taskbar helps prevent it from being moved or resized accidentally.
Blocarea barei de activități vă ajută să preveniți ca aceasta să fie mutată sau redimensionată accidental.
This helps make sure that the taskbar doesn't accidentally get moved or resized.
Acest lucru vă ajută să vă asigurați că bara de activități nu este mutată sau redimensionată accidental.

Exemple de folosire pentru "accidentally" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt’s possible that the memory card was accidentally erased or has become damaged.
Este posibil ca, accidental, cartela de memorie să fi fost ștearsă sau să se fi deteriorat.
EnglishIf you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Dacă ați închis din greșeală o filă în timp ce navigați, iată cum să o redeschideți:
EnglishSave your picture frequently to ensure that you don't accidentally lose your work.
Salvați frecvent imaginea pentru a vă asigura că nu pierdeți în mod accidental ceea ce ați lucrat.
EnglishThis helps make sure that the taskbar doesn't accidentally get moved or resized.
Acest lucru vă ajută să vă asigurați că bara de activități nu este mutată sau redimensionată accidental.
EnglishLocking the taskbar helps prevent it from being moved or resized accidentally.
Blocarea barei de activități vă ajută să preveniți ca aceasta să fie mutată sau redimensionată accidental.
EnglishRecovering encrypted files if the EFS certificate is accidentally deleted or damaged.
Recuperarea fișierelor criptate în cazul în care certificatul EFS se șterge sau se deteriorează accidental.
EnglishLocking the taskbar helps prevent it being moved or resized accidentally.
Blocarea barei de activități vă ajută să preveniți ca aceasta să fie mutată sau redimensionată accidental.
EnglishYou can restore backed-up versions of files that are lost, damaged, or changed accidentally.
Versiunile cu copii de rezervă ale fișierelor pierdute, deteriorate sau modificate accidental se pot restaura.
EnglishAny recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.
Orice destinatar are posibilitatea de a redirecționa mesajul către alte persoane - atât intenționat, cât și din greșeală.
EnglishThis lets you recover files you accidentally deleted and move them back to where they were.
Acest lucru vă permite să recuperați fișierele pe care le-ați șters din greșeală și să le mutați înapoi unde se aflau.
EnglishJuliet accidentally pricked her thumb on the needle after it slipped when she was taking a sample.
Din greşeală, Juliet s-a înţepat la degetul mare cu acul, după ce acesta a alunecat în timp ce recolta o probă.
EnglishIf you have accidentally pressed CAPS LOCK, then you're inadvertently typing your password in all capital letters.
Dacă ați apăsat accidental pe tasta CAPS LOCK, veți tasta parola în mod neintenționat numai cu majuscule.
English(Even the most savvy computer expert can accidentally leave the Windows Mute option on once in a while.)
(Chiar și cel mai iscusit expert în computere poate lăsa cel puțin o dată activată din greșeală opțiunea Fără sunet din Windows.)
EnglishThis gives you an opportunity to recover accidentally deleted files and restore them to their original locations.
Vi se oferă astfel oportunitatea să recuperați fișierele șterse accidental și să le restabiliți în locațiile lor originale.
EnglishFor example, if you delete a paragraph in a WordPad document accidentally, you can get it back by using the Undo command.
De exemplu, dacă ștergeți din greșeală un paragraf dintr-un document WordPad, îl recuperați utilizând comanda Anulare.
EnglishIt might be difficult to find what you want if your polka albums are accidentally labeled as punk, or London Calling appears as Clash album #3.
de polka sunt etichetate accidental ca punk sau London Calling apare ca albumul Clash numărul 3.
EnglishThink of the Recycle Bin as a safety folder that allows you to recover files or folders that you deleted accidentally.
Coșul de reciclare reprezintă un folder de siguranță care permite recuperarea fișierelor sau folderelor șterse accidental.
EnglishSometimes while scrolling, you might accidentally press the wheel and unintentionally switch to another open program.
Uneori, în timpul defilării, s-ar putea să apăsaţi accidental pe rotiţă şi să comutaţi fără să vreţi pe alt program deschis.
EnglishThis gives you an opportunity to recover accidentally deleted files from the Recycle Bin and restore them to your computer.
Vi se oferă astfel oportunitatea să recuperați din Coșul de reciclare fișiere șterse accidental și să le restabiliți pe computer.
EnglishThink of the Recycle Bin as a safety net that allows you to recover files or folders that you might have accidentally deleted.
Coșul de reciclare reprezintă un spațiu de siguranță care permite recuperarea fișierelor sau folderelor care pot fi șterse accidental.

Sinonime (în engleză) pentru "accidentally":

accidentally
accidental
accidental injury
English