Traducere engleză-română pentru "to accommodate"

EN

"to accommodate" română traducere

RO
RO
EN

to accommodate [accommodated|accommodated] {verb}

volume_up
to accommodate (dar şi: to keep away, to roof, to shelter)
I feel very concerned when I read in the paper that units which will accommodate as many as 8 000 cows are being built in the south of England.
Sunt foarte îngrijorat când citesc în document că în sudul Angliei se construiesc unități care vor adăposti 8 000 de vaci.
I can understand the distress and the dreams of migrants, but we do not have the scope and even less so the means to accommodate all those who are destitute in the world.
Înţeleg situaţia dificilă şi visurile imigranţilor, dar nu ne putem permite şi nici nu avem mijloacele necesare pentru a-i adăposti pe toţi aceia care sunt nevoiaşi în lume.
I feel very concerned when I read in the paper that units which will accommodate as many as 8 000 cows are being built in the south of England.
Sunt foarte îngrijorat când citesc în document că în sudul Angliei se construiesc unități care vor adăposti 8 000 de vaci.
I can understand the distress and the dreams of migrants, but we do not have the scope and even less so the means to accommodate all those who are destitute in the world.
Înţeleg situaţia dificilă şi visurile imigranţilor, dar nu ne putem permite şi nici nu avem mijloacele necesare pentru a-i adăposti pe toţi aceia care sunt nevoiaşi în lume.
to accommodate (dar şi: to adjust, to tune, to ratchet)
to accommodate
Learn how you can create and modify purchase orders to accommodate unexpected purchases and vendor charges.
Aflați cum puteți crea și cum puteți edita plăți și comenzi pentru a acomoda cheltuieli neplanificate sau facturi externe.
As long as the European Union refuses to admit that it cannot accommodate all economic migrants from every conceivable quarter, hundreds of thousands more will make their way here.
Atât timp cât Uniunea Europeană refuză să admită că nu poate găzdui toți migranții economici din toate sectoarele posibile, alte sute de mii vor ajunge aici.
to accommodate (dar şi: to billet)

Exemple de folosire pentru "to accommodate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOur laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Legile şi obiceiurile noastre se modifică treptat pentru a se adapta legii islamice Sharia.
EnglishThe Windows Experience Index is designed to accommodate advances in computer technology.
Indexul experienței Windows este proiectat pentru a se adapta la progresele în tehnologia computerelor.
EnglishIt is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Este foarte important să adaptăm condiţiile-cadru pentru întreprinderile mici şi pentru inovaţie.
EnglishAs I mentioned, there were many more people requesting the floor than we were actually able to accommodate.
Aşa cum spuneam, numărul persoanelor care au solicitat să ia cuvântul a depăşit timpul disponibil.
EnglishLegislation can be adapted to accommodate them.
Legislaţia poate fi adaptată astfel încât acestea să fie incluse.
EnglishI have had far more requests than we can accommodate.
Am primit mai multe cereri decât ne permite timpul alocat.
EnglishIt is a poor country showing solidarity, while wealthy Europe is unable to accommodate 5 000 migrants.
Este o țară săracă, dar care arată solidaritate, în timp ce bogata Europă nu poate să găzduiască 5 000 de emigranți.
EnglishUnavoidable climate change is forcing society and the European Union economy to accommodate to a new reality.
Inevitabilele schimbări climatice obligă societatea şi economia Uniunii Europene să se acomodeze la o nouă realitate.
EnglishLearn how you can create and modify purchase orders to accommodate unexpected purchases and vendor charges.
Aflați cum puteți crea și cum puteți edita plăți și comenzi pentru a acomoda cheltuieli neplanificate sau facturi externe.
EnglishCertain Member States accommodate flags of convenience, or tax havens as they are known in the field of finance.
Anumite state membre tolerează pavilioane de convenienţă sau paradisuri fiscale, aşa cum sunt cunoscute în domeniul finanţelor.
EnglishThis included the flights and overnight stays in Brussels for him and his staff, and I could not accommodate this.
Acestea includeau biletele de avion şi cazarea în Bruxelles pentru el şi personalul său, şi nu am putut satisface această cerinţă.
EnglishCan we accommodate nationalist measures?
EnglishOne (a 10/100 hub or switch is best and should have enough ports to accommodate all computers on your network)
Unul (cel mai bun este un hub sau un switch 10/100 şi ar trebui să aibă porturi suficiente pentru a cuprinde toate computerele din reţea)
EnglishThe European Union has gone a long way to accommodate its partners, in particular those in the developing countries.
Uniunea Europeană a parcurs un drum lung pentru a ţine seama de partenerii săi, în special de cei din ţările în curs de dezvoltare.
EnglishWe will present our proposal tomorrow and I think that it will accommodate many of the concerns that this Parliament has raised.
Ne vom prezenta propunerea mâine și cred că acest lucru va atenua multe dintre preocupările exprimate de acest Parlament.
EnglishOne (a 10/100/1000 hub or switch is best and should have enough ports to accommodate all PCs on your network)
Unul (un hub sau un switch 10/100/1000 este cel mai potrivit și ar trebui să aibă porturi suficiente pentru a cuprinde toate PC-urile din rețea)
EnglishMake sure the document you're trying to print doesn't cover a larger space than the size of paper the printer can accommodate.
Asigurați-vă că documentul de imprimat nu acoperă un spațiu mai mare decât dimensiunea maximă de hârtie acceptată de imprimantă.
EnglishOne (a 10/100/1000 hub or switch is best and should have enough ports to accommodate all computers on your network)
Unul (cel mai bun este un hub sau un switch 10/100/1000 și ar trebui să aibă porturi suficiente pentru a cuprinde toate computerele din rețea)
EnglishI feel very concerned when I read in the paper that units which will accommodate as many as 8 000 cows are being built in the south of England.
Sunt foarte îngrijorat când citesc în document că în sudul Angliei se construiesc unități care vor adăposti 8 000 de vaci.
Englishto adapt/adjust/accommodate onese

Sinonime (în engleză) pentru "accommodating":

accommodating
accommodation