Traducere engleză-română pentru "accommodating"

EN

"accommodating" română traducere

RO
RO
EN

accommodating {adjectiv}

volume_up
accommodating (dar şi: liberal)

Exemple de folosire pentru "accommodating" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishConsequently, the principal challenge consists of effectively accommodating trade and non-trade concerns.
Prin urmare, principala provocare constă în a cuprinde în mod eficient preocupările comerciale și necomerciale.
EnglishAs Europeans, our approach is quite different and is more accommodating towards the people of Africa.
În calitate de europeni, abordarea noastră este oarecum diferită şi este mai ospitalieră faţă de populaţia Africii.
EnglishThis support would entail helping it to close that detention centre by accommodating some of the detainees in Europe.
Sprijinul în vederea închiderii centrului de detenţie constă în disponibilitatea noastră de a primi deţinuţi în Europa.
EnglishViolations have been identified, revealed, including for example in closed establishments accommodating children and elderly people.
Au fost identificate şi raportate încălcări ale drepturilor, inclusiv, de exemplu în instituţii ce găzduiesc copii şi vârstnici.
EnglishRefer to the figure representing a typical Instaload battery contact assembly accommodating either positive or negative contacts.
Consultaţi figura reprezentând un ansamblu de contacte tipice de baterie InstaLoad, potrivindu-se la contactele pozitive sau negative.
EnglishThis is about a modest budget that was rising at half the rate of a national budget, despite the enlargement accommodating over 12 new states.
Este vorba de un buget modest al cărui ritm de creștere era jumătate față de cel al unui buget național, în ciuda extinderii cu peste 12 state noi.
EnglishI would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
În egală măsură, aş dori să adresez mulţumiri colegilor din cadrul Comisiei şi preşedinţiei cehe pentru abordarea conciliantă şi constructivă.
EnglishThe EU as well as the USA were caught by surprise and still have to improvise in reacting and accommodating themselves to these revolutionary developments.
UE, precum și SUA au fost luate prin surprindere și încă trebuie să improvizeze pentru a reacționa și a se obișnui cu aceste evoluții revoluționare.
EnglishAt the same time, we have committed to maintaining fully accommodating liquidity support to the euro area banking system until at least October this year.
În aceleași timp, ne-am angajat să menținem sprijinul de lichiditate pe deplin corespunzător pentru sistemul bancar al zonei euro până cel puțin în luna octombrie a acestui an.
EnglishWe should emphasise the fact that, to date, it is more often than not third countries that are less well-off than us that have played their part in accommodating refugees.
Trebuie să subliniem faptul că, până în prezent, de obicei țările terțe care sunt mai puțin bogate ca noi sunt cele care au jucat un rol important în găzduirea refugiaților.

Sinonime (în engleză) pentru "accommodating":

accommodating
accommodation