Traducere engleză-română pentru "accommodation"

EN

"accommodation" română traducere

RO
RO
EN

accommodation {substantiv}

volume_up
accommodation (dar şi: billeting, housing)
We must also put more emphasis on accommodation.
Trebuie să punem accentul și pe spațiile de cazare.
It was possible to reduce considerably expenditure on appeals and on accommodation and welfare.
S-au putut reduce considerabil cheltuielile legate de recursuri, cazare și bunăstare.
We saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Am fost martorii pasagerilor abandonaţi la destinaţii, fără cazare sau chiar un zbor de întoarcere.
accommodation (dar şi: adaptation)

Exemple de folosire pentru "accommodation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt was possible to reduce considerably expenditure on appeals and on accommodation and welfare.
S-au putut reduce considerabil cheltuielile legate de recursuri, cazare și bunăstare.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
De asemenea, am sporit exigenţa condiţiilor privitoare la adăpostul acordat navelor naufragiate.
EnglishWe saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Am fost martorii pasagerilor abandonaţi la destinaţii, fără cazare sau chiar un zbor de întoarcere.
EnglishBut then, in order to resolve the situation, there must be some sort of accommodation, some sort of compromise.
Pentru a rezolva situaţia, trebuie să ajungem la un anumit compromis, la un anumit acord.
EnglishIt is not possible to build within 300 metres of the coast or to increase the amount of hotel accommodation.
Nu se poate construi în primii 300 de metri de la coastă şi nici mări capacitatea hotelurilor.
EnglishShe flees and is lucky to find sheltered accommodation.
Pleacă de acasă și are norocul de a găsi o locuință protejată.
EnglishEmployers are further required to make reasonable accommodation at work for workers with disabilities.
Mai mult decât atât, angajatorii au datoria de a asigura un mediu de lucru adecvat pentru angajaţii cu handicap.
EnglishWe must also put more emphasis on accommodation.
Trebuie să punem accentul și pe spațiile de cazare.
EnglishDoes the university guarantee accommodation as well?
EnglishIn such instances, meals or refreshments must be offered, as well as hotel accommodation for a maximum of two nights.
În astfel de situaţii, trebuie furnizate mese sau băuturi răcoritoare, precum şi cazare la hotel pentru maxim două nopţi.
EnglishMore than 500 000 accommodation establishments are involved in rural tourism and agritourism, offering more than 6 million beds.
Turismul rural și agroturismul reprezintă peste 500 000 de unități de cazare cu peste șase milioane de paturi.
EnglishThe foundations of a strong Union and a successful future are built on trust and mutual accommodation, just like in a family.
Bazele unei Uniuni puternice și ale unui viitor reușit se construiesc pe încredere și pe adaptare reciprocă, la fel ca într-o familie.
EnglishThe voting in the Committee on Women's Rights and Gender Equality was the result of much wide-ranging discussion and accommodation.
Votul în Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen a fost rezultatul unor dezbateri complexe şi al unor compromisuri.
EnglishFrequently a decision to go to a company, hotel or tourist accommodation is made on the road, and people call and book.
Se întâmplă frecvent ca decizia de a merge la o agenție de turism, la un hotel sau la o pensiune să fie luată pe drum, și oamenii sună și rezervă.
EnglishThe aim is to have high-quality authorities - for the accommodation of ships in distress, for example - in all Member States.
Scopul este de a avea autorităţi de calitate - care să se ocupe de găzduirea navelor în situaţii dificile, de exemplu, în toate statele membre.
EnglishTo lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.
La biletele vândute pierdute ar trebui să se adauge costul cazării, masa și transportul pentru pasagerii care au fost izolați în aeroporturi.
EnglishIn the present crisis, jobs are scarce - especially unskilled jobs - and the demand for housing accommodation always exceeds supply.
În criza actuală, locurile de muncă sunt puține - în special cele pentru necalificați - și cererea de locuințe depășește întotdeauna oferta.
EnglishMembers of the EESC are unpaid but receive allowances to cover their travel expenses and accommodation when attending meetings.
Membrii CESE nu sunt remuneraţi, dar primesc alocaţii pentru a-şi acoperi cheltuielile de transport şi cazare ocazionate de participarea la reuniuni.
EnglishThe unemployment rate in this group stands at almost 100% and in Kosovo there is no way of providing these people with decent accommodation.
Rata şomajului în acest grup se ridică la aproape 100 %, iar în Kosovo nu există o modalitate de a oferi acestor oameni un adăpost decent.
Englishplace of accommodation

Sinonime (în engleză) pentru "accommodation":

accommodation
accommodating
accommodative