EN

to accomplish [accomplished|accomplished] {verb}

volume_up
to accomplish (dar şi: to achieve)
How will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
Cum va îndeplini Comisia aceste sarcini împreună cu Parlamentul în lunile următoare?
It is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Este o sarcină oneroasă, însă sunt sigur că veţi depune toate eforturile pentru a o îndeplini.
I think it is time to recognise that the US can accomplish none of its strategic goals without Europe.
Cred că este timpul să recunoaştem că fără Europa, SUA nu pot îndeplini niciunul din obiectivele lor strategice.
How will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
Cum va îndeplini Comisia aceste sarcini împreună cu Parlamentul în lunile următoare?
It is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Este o sarcină oneroasă, însă sunt sigur că veţi depune toate eforturile pentru a o îndeplini.
I think it is time to recognise that the US can accomplish none of its strategic goals without Europe.
Cred că este timpul să recunoaştem că fără Europa, SUA nu pot îndeplini niciunul din obiectivele lor strategice.
to accomplish (dar şi: to achieve, to reach, to run to)
to accomplish (dar şi: to do, to perform, to put into execution)
If you need to view more than one webpage at a time to accomplish a task, use Tear-off tabs together with Snap.
Dacă trebuie să vizualizați mai multe pagini Web în același timp, pentru a efectua o activitate, utilizați filele detașate împreună cu Fixare.

Exemple de folosire pentru "to accomplish" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
Activitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
EnglishHow will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
Cum va îndeplini Comisia aceste sarcini împreună cu Parlamentul în lunile următoare?
EnglishLet us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Sugerez să ne îndeplinim obligațiile atât aici, cât și acolo, iar viitorul ne va răsplăti.
EnglishSolidarity that helps Greece to accomplish what it has to do.
Solidaritate care ajută Grecia să ducă la bun sfârşit ceea ce trebuie să facă.
EnglishIt is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Este o sarcină oneroasă, însă sunt sigur că veţi depune toate eforturile pentru a o îndeplini.
EnglishEach has a different objective that you must accomplish within a limited time period:
Fiecare are un obiectiv diferit pe care trebuie să îl îndepliniți într-o perioadă de timp limitată:
EnglishThe Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Parteneriatul estic reprezintă un instrument-cheie pentru realizarea acestui lucru.
EnglishAll the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Toate instrumentele puse în mişcare urmăresc să realizeze acest scop şi să obţină rezultate mai rapide.
EnglishHence, we had to accomplish our discussion and texts in an extremely short period of time.
Prin urmare, am trebuit să finalizăm discursul şi textele noastre într-o perioadă de timp extrem de scurtă.
EnglishLet us work together - Parliament, the Commission and the Council - to accomplish this task.
Solicit colaborarea Parlamentul, a Comisiei şi a Consiliului pentru a duce această sarcină la îndeplinire.
EnglishI think it is time to recognise that the US can accomplish none of its strategic goals without Europe.
Cred că este timpul să recunoaştem că fără Europa, SUA nu pot îndeplini niciunul din obiectivele lor strategice.
EnglishWhat can the European Union still accomplish here?
Ce mai poate face Uniunea Europeană în acest caz?
EnglishBy using keyboard shortcuts, you can quickly accomplish common tasks in Microsoft Online Services.
Utilizând comenzile rapide de la tastatură, aveţi posibilitatea să realizaţi rapid activităţi obişnuite în Microsoft Online Services.
EnglishWhen adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Când va fi adoptat, programul le va permite să-şi îndeplinească misiunea într-o manieră mai independentă şi mai eficientă.
EnglishIf you need to view more than one webpage at a time to accomplish a task, use Tear-off tabs together with Snap.
Dacă trebuie să vizualizați mai multe pagini Web în același timp, pentru a efectua o activitate, utilizați filele detașate împreună cu Fixare.
EnglishHow to accomplish this?
EnglishI believe that the Commission is to give Azerbaijan the technical assistance and all kinds of help needed to accomplish this accession.
În opinia mea, Comisia trebuie să îi acorde Azerbaidjanului asistenţa tehnică şi orice fel de ajutor necesar pentru a reuşi această aderare.
EnglishParliament has a lot to accomplish in the Stockholm Programme, including in the area of organised crime, and not only within the European Union.
Parlamentul are multe de realizat în programul de la Stockholm, inclusiv în domeniul crimei organizate şi nu doar din cadrul Uniunii Europene.
EnglishThe WTO Doha Development Agenda is the best multilateral platform to accomplish this task, particularly in developing countries.
Agenda de dezvoltare de la Doha a OMC reprezintă cea mai bună platformă multilaterală în vederea îndeplinirii acestei sarcini, în special în ţările în curs de dezvoltare.
EnglishWhat we most want for the EU is a return to a path of rapid growth, and this is primarily what the strategy should help accomplish.
Ceea ce vrem noi cel mai mult pentru UE este întoarcerea la o cale de creştere rapidă, iar acesta este primul obiectiv pe care ar trebui să îl îndeplinească strategia.

Sinonime (în engleză) pentru "accomplished":

accomplished
accomplishment