EN

accordance {substantiv}

volume_up
Therefore, the procedure is in accordance with the Rules of Procedure.
Prin urmare, procedura este în conformitate cu Regulamentul de procedură.
This investigation should be in accordance with international standards.
Această anchetă ar trebui să fie în conformitate cu standardele internaţionale.
This is in accordance with the regulations of the World Trade Organisation.
Acest lucru este în conformitate cu reglementările Organizației Mondiale a Comerțului.
You say that we act in accordance with Iraq's priorities.
Dumneavoastră afirmaţi că acţionăm în concordanţă cu priorităţile Irakului.
Is President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?
Sosirea preşedintelui Lukashenko este în concordanţă cu valorile pe care le reprezentăm?
On the other hand, we must not block the arrival of the other MEPs, whose appointment is perfectly in accordance with the spirit of the Treaties.
Pe de altă parte, nu trebuie să blocăm sosirea celorlalţi deputaţi în PE, a căror desemnare este în perfectă concordanţă cu spiritul tratatelor.

Exemple de folosire pentru "accordance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Treaty entered into force on 1 December 2009, in accordance with its Article 6.
Tratatul a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, în conformitate cu Articolul 6.
EnglishA justification of the rescue package in accordance with Article 122 is required.
Este necesară o justificare a pachetului de salvare în conformitate cu articolul 122.
EnglishAs Vice-President Barrot reminded us, we are opening them in accordance with the rules.
Aşa cum ne-a amintit vicepreşedintele Barrot, le deschidem conform regulamentelor.
EnglishThis investigation should be in accordance with international standards.
Această anchetă ar trebui să fie în conformitate cu standardele internaţionale.
EnglishIs President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?
Sosirea preşedintelui Lukashenko este în concordanţă cu valorile pe care le reprezentăm?
EnglishThis is in accordance with the regulations of the World Trade Organisation.
Acest lucru este în conformitate cu reglementările Organizației Mondiale a Comerțului.
EnglishAfrican countries are looking for representation in accordance with their political way.
Țările africane caută reprezentare în conformitate cu tipul lor de politică.
EnglishDismissal must occur in accordance with the rules stipulated in the Labour Code.
Concedierea trebuie să respecte regulile prevăzute de Codul muncii.
EnglishSuch a dialogue is fully in accordance with all international standards.
Un astfel de dialog este în deplină conformitate cu toate standardele internaţionale.
EnglishIn accordance with the Constitution of the Republic of Poland, there are two possible ways.
În conformitate cu constituţia Republicii Polone, există două posibilităţi.
EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Ar fi bine dacă acum ați putea acționa în conformitate cu cele spuse.
EnglishIn accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
EnglishThese analyses were carried out in accordance with the EN 71-3 standard.
Aceste analize au fost efectuate în conformitate cu standardul EN 71-3.
EnglishTherefore, the procedure is in accordance with the Rules of Procedure.
Prin urmare, procedura este în conformitate cu Regulamentul de procedură.
EnglishI hope that this can now be agreed in accordance with the agreement that has been made.
Sper că putem stabili acum acest lucru, conform acordului încheiat.
EnglishAll that is needed, in accordance with international law, is to conduct negotiations in good faith.
E nevoie doar, potrivit dreptului internațional, de negocieri de bună credință.
EnglishWe need consumption that is managed in accordance with production.
Avem nevoie de consum care să fie gestionat în conformitate cu producţia.
EnglishThe 2010 EU budget is the last budget to be approved in accordance with the Treaty of Nice.
Bugetul 2010 este ultimul buget care va fi aprobat în conformitate cu Tratatul de la Nisa.
EnglishThis morning, in accordance with the Rules of Procedure, we must elect the President.
În conformitate cu Regulamentul de procedură, în această dimineaţă trebuie să alegem Preşedintele.
EnglishIn accordance with the Constitution of the Republic of Poland, the President is obliged to sign.
În conformitate cu constituţia Republicii Polone, preşedintele este obligat să semneze.

Sinonime (în engleză) pentru "accordance":

accordance
accord
accordingly